Unjoni Ewrope

Il-Bulgarija

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Sofia

Daqs ġeografiku: 

110 370 km²

Popolazzjoni: 

7 153 784 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

1.4 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 47.364 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Bulgaru

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

17

Munita: 

BGN Lev Bulgaru

Schengen area member: 

 Le, il-Bulgarija mhijiex membru taż-Żona Schengen.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta'Jannar 2007

Presidenza tal-Kunsill: 

il-Bulgarija se jkollha Dan il-link se jieħdok għal sit web esternl-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE fl-ewwel nofs tal-2018. - Dati tal-presidenza Bulgari

Il-Bulgarija tinsab fix-Xlokk tal-Balkani u għandha topografija varjata. It-Tramuntana tal-pajjiż huwa ddominat mill-pjanuri vasti tad-Danubju fejn is-xmara tad-Danubju tiddefinixxi l-fruntiera mar-Rumanija. Imbagħaad in-Nofsinhar tal-pajjiż huwa ddominat minn għoljiet u pjanuri elevati waqt li fil-lvant il-kosta tal-Baħar l-Iswed tiġbed it-turisti s-sena kollha.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Bulgarija fl-2015 kienu l-industrija (23.0 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (21.0 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (14.5 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Bulgarija huma l-Ġermanja, l-Italja u t-Turkija filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, ir-Russja u l-Italja.

Il-Bulgarija fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 17-il membr fil-Parlament Ewropew mill-Bulgarija. Skopri min huma dawn il-MPEs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Bulgarija

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Bulgaru, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenza Bulgari

Jannar-Ġunju 2018

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominata mill-Bulgarija għall-Kummissjoni Ewropea hi Mariya Gabriel, li hi responsabbli għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Bulgarija

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Bulgarija għandha 12-il rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Bulgarija għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Bulgarija tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata għall-UE” tal-Bulgarija, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus il-Bulgarija?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tal-Bulgarija mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fil-Bulgarija: EUR 2.730 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tal-Bulgarija: 6.38 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Bulgara għall-baġit tal-UE: EUR 424 biljun
  • Il-kontribuzzjoni tal-Bulgarija għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħhom: 0.99 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fil-Bulgarija

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fil-Bulgarija jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Bulgarija tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE

Tagħrif prattiku

Back to top