Eiropas Savienība

Bulgārija

Īss apraksts

Bulgārijas karogs

Valsts iekārta

Bulgārija ir parlamentāra republika. Tās valdības vadītājam (premjerministram) ir visvairāk izpildvaras. Savukārt valsts vadītājam (prezidentam) ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas un ierobežotas tiesības uzlikt veto. Bulgārija ir unitāra valsts ar centralizētu struktūru. Tā ir iedalīta 27 apgabalos un galvaspilsētas apgabalā (Sofia-Grad). Reģionu vadītājus ieceļ valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Bulgārijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija rūpniecība (23,8 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,2 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, iedzīvotāju veselības aprūpe un sociālais darbs (14,1 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 68 % Bulgārijas eksporta (Vācijā 14 %, Itālijā 9 % un Rumānijā arī 9 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Turcija (8 %) un Ķīna (2 %).

67 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 13 %, no Itālijas 8 % un no Rumānijas 7 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Bulgārijai galvenie importa partneri ir Krievija (9 %) un Turcija (6 %).

Bulgārija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 17 deputāti no Bulgārijas. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Bulgārijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Bulgārijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Bulgārijas prezidentūras posms:

2018. gada janvāris – jūnijs

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Bulgārijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Marija Gabriela, kuras pārziņā ir digitālā ekonomika un sabiedrība.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Bulgārijā 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Bulgārijai ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Bulgārijai ir 12 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Bulgārijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Bulgāriju un ES iestādēm. Tās kā “Bulgārijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Bulgārija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Bulgārijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Bulgārijā: 1,896 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Bulgārijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,76 %,
  • Bulgārijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,3792 miljardi eiro,
  • Bulgārijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,75 %. 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Bulgārijā

Nauda, ko Bulgārija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES dalībvalstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Bulgārija izlieto ES finansējumu.

Back to top