Europos Sąjunga

Bulgarija

Apžvalga

Bulgarijos vėliava

Politinė sistema

Bulgarija yra parlamentinė respublika. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, turintis didžiausias vykdomosios valdžios galias. Valstybės vadovas yra prezidentas, turintis iš esmės reprezentacines galias ir ribotą veto teisę. Bulgarija yra unitarinė centralizuotos struktūros valstybė. Ją sudaro 27 provincijos ir metropolinė sostinės provincija (Sofia-Grad). Regionų gubernatorius skiria vyriausybė.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Bulgarijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo pramonė (23,8 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,2 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,1 %).

68 % Bulgarijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 14 %, Italiją – 9 %, Rumuniją – 9 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Turkiją (8 %) ir Kiniją (2 %).

67 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 13 %, Italijos – 8 %, Rumunijos – 7 %), o už ES ribų – 9 % iš Rusijos ir 6 % iš Turkijos.

Bulgarija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Bulgarijai atstovauja 17 narių. Bulgarijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Bulgarijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Bulgarijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2018 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Bulgarijos deleguota Europos Komisijos narė yra Mariya Gabriel, atsakinga už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Bulgarijoje 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Bulgarijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Bulgarijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Bulgarija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Bulgarijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Bulgarija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius 

2017 m. Bulgarijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Bulgarijoje – 1,896 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Bulgarijoje – 3,76 %
  • Visas Bulgarijos įnašas į ES biudžetą – 0,379 mlrd. eurų
  • Bulgarijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą, – 0,75 % 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Bulgarijoje

Bulgarijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Bulgarijai.

Back to top