European Union website, the official EU website

Bulgarija

Apžvalga: 

Balkanų regiono pietryčiuose esančios Bulgarijos topografija įvairi. Šalies šiaurėje plyti plačios Dunojaus žemumos, o pačiu Dunojumi eina siena su kaimynine Rumunija. Pietuose, priešingai, vyrauja kalvos ir aukštumos, o rytuose nusidriekusi Juodosios jūros pakrantė, kurioje turistai lankosi ištisus metus.

Svarbiausi Bulgarijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (23,0 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (21,0 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,5 %).

Pagrindinės Bulgarijos eksporto partnerės yra Vokietija, Italija ir Turkija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Rusija ir Italija.

Sostinė: 

Sofija

Plotas: 

110 370 km²

Gyventojų sk.: 

7 202 198 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

1,4 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

44,162 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

bulgarų

Politinė sistema: 

 parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 

2007 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

17

Valiuta: 

Bulgarijos levas (BGN)

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

 Ne, Bulgarija nepriklauso  Šengeno erdvei.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Bulgarija pirmą kartą rotacijos tvarka pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai 2018 m.

Bulgarija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Bulgarijai atstovauja 17 narių.

Europos Parlamento biuras Bulgarijoje 

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Bulgarijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2018 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį

Europos Komisija

2016 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo pirmininko pavaduotojos K. Georgievos atsistatydinimas. Jos atsakomybės sritys dabar patikėtos Komisijos nariui G. Oettingeriui.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Bulgarijoje 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Bulgarijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Bulgarijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Bulgarija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Bulgarijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Bulgarija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Bulgarijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Bulgarijoje – 2,730 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Bulgarijoje sudaro 6,38 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Bulgarijos įnašas į ES biudžetą – 0,424 milijardo EUR.
  • Bulgarijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,99 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Bulgarijoje

Bulgarijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Bulgarijai

Praktinė informacija