Európai Unió

Bulgária

Áttekintés

Főváros: 

Szófia

Terület: 

110 370 km²

Népesség: 

7 153 784 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,4 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

47,364 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

bolgár

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

17

Pénznem: 

bolgár leva (BGN)

Schengen area member: 

 Bulgária nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2007. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának soros elnöki tisztségét 2018 első félévében Bulgária fogja betölteni. - A bolgár soros elnökség időszaka

A Balkán-félsziget délkeleti részén fekvő Bulgária rendkívül változatos domborzati viszonyokkal büszkélkedhet: északon, a szomszédos Romániával természetes határvonalat alkotó Duna mentén kiterjedt síkság húzódik, az ország déli részén pedig hegységek és fennsíkok váltják egymást. Keleten a Fekete-tenger partvidéke egész évben vonzó turistacélpont.

2015-ben a bolgár gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (23%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,5%).

Bulgária elsősorban Németországba, Olaszországba és Törökországba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig Németország, Oroszország és Olaszország a legfőbb kereskedelmi partnere.

Bulgária az EU-ban

Európai Parlament

Bulgária 17 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Bulgária választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Bulgáriai Tájékoztatási Irodája 

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a bolgár kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A bolgár soros elnökség időszaka

2018. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság bolgár tagja Marija Gabriel, aki a digitális gazdaságért és társadalomért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Bulgáriai Képviselete 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Bulgáriának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Bulgáriának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Bulgária a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Bulgária a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Bulgária vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Bulgáriában: 2,730 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a bolgár bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 6,38 %
  • Bulgária összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,424 milliárd EUR
  • Bulgáriának az uniós költségvetésbe történő befizetései a bolgár GNI-hez viszonyítva: 0,99 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Bulgáriában

A tagállamok, így a Bulgária által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Bulgária milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top