Európai Unió

Bulgária

Bulgária

Áttekintés

Bulgária lobogója

Államforma, politikai rendszer

Bulgária parlamentáris köztársaság. A kormányfő, azaz a miniszterelnök személyében összpontosul a legfőbb végrehajtó hatalom. Az államfő (a köztársaság elnöke) elsősorban protokolláris szerepet tölt be, és korlátozott vétójoggal rendelkezik. Bulgária centralizált szerkezetű egységállam. 27 megyére és egy fővárosi megyére (Sofia-grad) tagolódik. A regionális kormányzókat a kormány nevezi ki.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a bolgár gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (23,8%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,2%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,1%).

Az EU-n belüli kereskedelem a bolgár export 68 %-át teszi ki (ezen belül a kivitel 14%-a Németországba, 9%-a Olaszországba, újabb 9%-a pedig Romániába irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a bolgár termékek 8%-a Törökországban, 2%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Bulgáriába behozott termékek 67%-a EU-tagországból érkezik (13%-uk Németországból, 8%-uk Olaszországból, 7%-uk Romániából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 9%-a Oroszországból, 6%-a pedig Törökországból érkezik.

Bulgária az EU-ban

Európai Parlament

Bulgária 17 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Bulgária választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Bulgáriai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a bolgár kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A bolgár soros elnökség időszaka:

2018. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság bolgár tagja Marija Gabriel, aki a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Bulgáriai Képviselete 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Bulgáriának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Bulgáriának 12 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Bulgária a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A bolgár állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Bulgária a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2017-es uniós költségvetés sarokszámai Bulgária vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Bulgáriában: 1,896 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a bolgár bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,76%
  • Bulgária összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,379 milliárd euró
  • Bulgáriának az uniós költségvetésbe történő befizetései a bolgár GNI-hez viszonyítva: 0,75% 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Bulgáriában

A tagállamok, így a Bulgária által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Bulgária milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top