Europska unija

Bugarska

Bugarska

Pregled

Zastava Bugarske

Politički sustav

Bugarska je parlamentarna republika. Najvišu izvršnu poziciju drži šef vlade – premijer. Poglavar države je predsjednik, čija je primarna zadaća predstavljati zemlju, ali ima i ograničeno pravo veta. Bugarska je unitarna država centralizirane strukture. Sastoji se od 27 oblasti i velegradskog područja glavnog grada (Grad Sofija). Regionalne upravitelje imenuje vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori bugarskoga gospodarstva 2016. bili su industrija (23,8 %), prodaja na veliko i na malo, promet, usluge smještaja i usluživanja hrane (22,2 %), javna uprava, obrana, obrazovanje te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,1 %).

Na trgovinu unutar EU-a odnosilo se 68 % bugarskog izvoza (izvoz u Njemačku činio je 14 %, a u Italiju i Rumunjsku po 9 %), dok se izvan EU-a najviše izvozilo u Tursku (8 %) i Kinu (2 %).

Kad je riječ o uvozu, 67 % činio je uvoz iz država članica EU-a (13 % iz Njemačke, 8 % iz Italije i 7 % iz Rumunjske). Od zemalja izvan EU-a najviše se uvozilo iz Rusije (9 %) i Turske (6 %).

Bugarska u Europskoj uniji

Europski parlament

Bugarska ima 17 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Bugarskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici bugarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a zemlje koje njime predsjedaju izmjenjuju se svakih 6 mjeseci.

Tijekom šest mjeseci ministri vlade te zemlje predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi bugarskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2018.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceAktualno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Mariya Gabriel povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Bugarska, a zadužena je za digitalno gospodarstvo i društvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Bugarskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Bugarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća bugarskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Bugarska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su raspodijeljeni u skladu s mogućnostima. Što je gospodarstvo neke države veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Bugarske i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Bugarskoj: 1,896 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Bugarskoj izražena kao postotak bugarskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,76 %
  • ukupni doprinos Bugarske proračunu EU-a: 0,379 milijarde EUR
  • doprinos Bugarske proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,75 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Bugarskoj financira EU

Novcem koji Bugarska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Bugarsku.

Back to top