Europska unija

Bugarska

Pregled

Glavni grad: 

Sofija

Površina: 

110 370 km²

Broj stanovnika: 

7 153 784 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

1,4 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

47,364 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

bugarski

Politički sustav: 

parlamentarna zastupnička demokratska republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

17

Valuta: 

bugarski lev (BGN)

Schengen area member: 

 Ne, Bugarska ne pripada schengenskom prostoru.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 2007.

Predsjedanje Vijećem: 

Bugarska će preuzeti Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicurotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a u prvoj polovici 2018. - Datumi bugarskog predsjedanja

Smještena u srcu Balkana, Bugarska ima raznolik krajolik. Na sjeveru prevladavaju prostrane nizine uz rijeku Dunav uz koju se proteže državna granica sa susjednom Rumunjskom, dok na jugu zemlje prevladavaju gorja i visoravni. Obala Crnog mora na istoku privlači turiste tijekom cijele godine.

Najvažniji sektori bugarskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (23,0 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,0 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,5 %).

Najvažniji bugarski izvozni partneri jesu Njemačka, Italija i Turska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Rusija i Italija.

Bugarska u Europskoj uniji

Europski parlament

Bugarska ima 17 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Bugarskoj 

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 47 predstavnika bugarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja predsjeda Vijećem. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi bugarskog predsjedanja

siječanj – lipanj 2018.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Mariya Gabriel povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Bugarska, a zadužena je za digitalno gospodarstvo i društvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Bugarskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Bugarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća bugarskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Bugarska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Bugarske i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Bugarskoj: 2,730 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Bugarskoj izražena kao postotak bugarskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 6,38 %
  • ukupni doprinos Bugarske proračunu EU-a: 0,424 milijardi EUR
  • doprinos Bugarske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,99 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Bugarskoj financira EU

Novcem koji Bugarska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Bugarsku

Praktične informacije 

Back to top