Euroopan Unioni

Bulgaria

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Sofia

Pinta-ala: 

110 370 km²

Väkiluku: 

7 202 198 (2015)

Osuus EUn väkiluvusta: 

1,4 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 

44,162 miljardia EUR (2015)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

bulgaria

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.2007

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

17

Rahayksikkö: 

Bulgarian lev (BGN)

Schengen-jäsenyys: 

Ei, Bulgaria ei kuulu Schengen-alueeseen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Bulgaria toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Bulgaria sijaitsee Kaakkois-Balkanilla ja on pinnanmuodoltaan hyvin vaihteleva. Maan pohjoisosassa on alava Tonavan tasanko, ja Tonava muodostaa luonnollisen rajan Romanian ja Bulgarian välille. Maan eteläosassa on ylänköjä ja korkeita tasankoja, ja itäosassa Mustanmeren rannikko houkuttelee matkailijoita ympäri vuoden.

Bulgarian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 teollisuus (23,0 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,0 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,5 %).

Bulgarian tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Italia ja Turkki ja tuontimaat Saksa, Venäjä ja Italia.

Bulgaria EU:ssa

Euroopan parlamentti

Bulgarialla on 17 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Bulgarian-tiedotustoimisto 

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Bulgarian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Bulgarian puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2018

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta

Euroopan komissio

Varapuheenjohtaja Georgievan irtisanoutuminen tuli voimaan 31.12.2016. Hänen vastuualueensa on siirretty nyt komissaari Oettingerille.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Bulgarian-edustusto 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Bulgarialla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Bulgarialla on 12 edustajaa alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Bulgaria pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Bulgaria antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Bulgarian osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Bulgariassa: 2,730 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Bulgarian bruttokansantuloon: 6,38 %
  • Bulgarian maksut EU:n talousarvioon: 0,424 miljardia EUR
  • Bulgarian EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,99 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Bulgariassa

Bulgarian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Bulgariassa).

Käytännön tietoa