Euroopa Liit

Bulgaaria

Bulgaaria

Ülevaade

Bulgaaria lipp

Poliitiline süsteem

Bulgaaria on parlamentaarne vabariik. Riigi valitsusjuht on peaminister, kellel on kõige rohkem täitevvõimu. Riigipea on president, kellel on peamiselt esinduskohustused ning piiratud vetoõigus. Bulgaaria on unitaarriik, millel on tsentraliseeritud struktuur. Riik koosneb 27 piirkonnast ja Sofia linnast (Sofia-Grad). Piirkondlikud kubernerid määrab ametisse valitsus.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Bulgaaria majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal tööstus (23,1%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (22,6%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,1%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Bulgaaria ekspordist 69% (Saksamaa 15%, Itaalia 9% ja Rumeenia 9%), samas kui ELi-väliselt läheb 8% Türgisse ning 3% Hiinasse.

64% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 12%, Itaalia 8% ja Rumeenia 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 10% Venemaalt ja 6% Türgist.

Bulgaaria ELis

Euroopa Parlament

Bulgaariast on Euroopa Parlamenti valitud 17 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Bulgaarias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Bulgaaria valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Bulgaaria eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2018

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Bulgaaria poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Mariya Gabriel, kelle vastutusalaks on innovatsioon, teadus, kultuur, haridus ja noored.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Bulgaarias 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Bulgaarial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Bulgaarial on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Bulgaaria suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Bulgaaria nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Bulgaaria?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Bulgaaria 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Bulgaarias – 2,169 miljardit eurot
    (vastab 3,91 %-le Bulgaaria kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 0,487 miljardit eurot
    (vastab 0,88 %-le Bulgaaria kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Bulgaarias

Rahalised vahendid, mida Bulgaaria maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Bulgaariale kasulikud on.

Back to top