Ευρωπαϊκή Ένωση

Βουλγαρία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Σόφια

Έκταση: 

110 370 km²

Πληθυσμός: 

7 153 784 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

1,4 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

47,364 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

βουλγαρικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

17

Νόμισμα: 

βουλγαρικό λεβ (BGN)

Schengen area member: 

 Όχι. Η Βουλγαρία δεν είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν.

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 2007

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Βουλγαρία θα ασκήσει την εκ περιτροπής Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποπροεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2018. - Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Βουλγαρία

Η Βουλγαρία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα των Βαλκανίων και το έδαφός της παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Στον βορρά της χώρας εκτείνονται οι απέραντες πεδιάδες του ποταμού Δούναβη, ο οποίος αποτελεί το σύνορο με τη Ρουμανία. Στα νότια, αντίθετα, κυριαρχούν ορεινές εκτάσεις και οροπέδια, ενώ στα ανατολικά οι ακτές της Μαύρης Θάλασσας προσελκύουν τουρίστες όλο τον χρόνο.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της βουλγαρικής οικονομίας  ήταν η βιομηχανία (23,0%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (21,0%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,5%).

Η Βουλγαρία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, την Ιταλία και την Τουρκία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Ιταλία.

H Βουλγαρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Βουλγαρία έχει 17 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βουλγαρία 

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της βουλγαρικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Βουλγαρία:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Βουλγαρία όρισε επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Μαρίγια Γκαμπριέλ στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία 

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Βουλγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Βουλγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Βουλγαρία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Βουλγαρίας στην ΕΕ», η βουλγαρική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Βουλγαρία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Βουλγαρίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Βουλγαρία: 2,230 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του βουλγαρικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 6,38 %
  • Συνολική συνεισφορά της Βουλγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,424 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Βουλγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,99 %  

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Βουλγαρία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Βουλγαρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Βουλγαρία από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top