Europæiske Union

Bulgarien

Oversigt

Hovedstad: 

Sofia

Areal: 

110 370 km²

Befolkning: 

7 153 784 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

1,4 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

47,364 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Bulgarsk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

17

Valuta: 

Bulgarsk lev (BGN)

Schengen area member: 

 Nej, Bulgarien er ikke medlem af Schengenområdet.

EU-medlemsland siden: 

1. januar 2007

Formandskab for Rådet: 

Bulgarien vil have Følgende link leder til et eksternt websiteformandskabet for EU-Rådet i første halvdel af 2018. - Datoer for bulgarske formandskaber

Bulgarien ligger i det sydøstlige Balkan og har et meget varieret landskab. Mod nord, hvor Donaufloden markerer grænsen til Rumænien, er landet domineret af de store Donausletter. Den sydlige del af landet består derimod overvejende i af bjerge og højsletter, mens Sortehavskysten i den østlige del af landet tiltrækker turister året rundt.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den bulgarske økonomi industri (23,0 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,0 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,5 %).

Bulgariens største eksportpartnere er Tyskland, Italien og Tyrkiet, mens dets største importpartnere er Tyskland, Rusland og Italien.

Bulgarien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 17 bulgarske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Bulgarien 

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den bulgarske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for bulgarske formandskaber

Januar-juni 2018

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Bulgarien har udpeget Mariya Gabriel som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for den digitale økonomi og det digitale samfund.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Bulgarien 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Bulgarien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Bulgarien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Bulgarien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "bulgarsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Bulgarien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Opdeling af Bulgariens finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Bulgarien: 2,730 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Bulgariens bruttonationalindkomst (BNI): 6,38 %
  • Samlet bulgarsk bidrag til EU-budgettet: 0,424 mia. euro
  • Bulgariens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,99 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Bulgarien

De penge, som Bulgarien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Bulgarien

Praktiske oplysninger

Back to top