Evropská unie

Bulharsko

Přehled

Hlavní město: 

Sofie

Rozloha: 

110 370 km²

Počet obyvatel: 

7 153 784 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,4 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

47,364 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

bulharština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

17

Měna: 

bulharský lev (BGN)

Schengen area member: 

 Ne, Bulharsko součástí schengenského prostorunení.

Vstup do EU: 

1. ledna 2007

Předsednictví v Radě: 

Bulharsko bude zastávat Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkypředsednictví v Radě EU v první polovině roku 2018. - Období bulharského předsednictví

Bulharsko leží v jihovýchodní části Balkánského poloostrova a má rozmanitý povrch. Severu země dominují rozlehlé nížiny podél Dunaje, který tvoří hranici s Rumunskem. Jih země je naopak formován pohořími a náhorními plošinami. Na východě je černomořské pobřeží, které láká turisty po celý rok.

Nejdůležitějšími odvětvími bulharského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (23,0 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (21,0 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,5 %).

Hlavními vývozními partnery Bulharska jsou Německo, Itálie a Turecko. Bulharsko dováží nejvíce z Německa, Ruska a Itálie.

Bulharsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 17 bulharských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Bulharsku 

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci bulharského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období bulharského předsednictví:

leden–červen 2018

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Bulharsko nominovalo Mariju Gabrielovou, která je odpovědná za digitální ekonomiku a společnost.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Bulharsku 

Evropský hospodářský a sociální výbor

Bulharsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Bulharsko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Bulharsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby bulharské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Bulharsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Bulharska a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Bulharsku celkem: 2,730 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl bulharského hrubého národního důchodu (HND): 6,38 %
  • Bulharský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,424 miliardy EUR
  • Bulharský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % bulharského HND: 0,99 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Bulharsku

Příspěvek Bulharska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Bulharsku a financovaných z prostředků EU

Praktické informace

Back to top