Европейски съюз

България

Преглед

Знаме на България

Политическа система

България е парламентарна република. Министър-председателят е ръководител на правителството, което представлява изпълнителната власт. Държавният глава — президентът — има предимно представителни функции, както и ограничено право на вето. България е унитарна държава с централизирана структура. Тя се състои от 27 области и област София-град. Областните управители се назначават от правителството.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на българската икономика през 2016 г. са били промишлеността (23,8 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,2 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,1 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 68 % от износа на България (Германия — 14 %, Италия и Румъния — по 9 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 8 % и Китай — 2 %.

67 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 13 %, Италия — 8 %, Румъния — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса е от Русия, а 6 % — от Турция.

България в ЕС

Eвропейски парламент

В Европейския парламент има 17 членове от България. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на българското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на българското председателство:

януари — юни 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайт наНастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от България комисар в Европейската комисия е Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в България 

Европейски икономически и социален комитет

България има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

България има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

България поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на България в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава България?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на България с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,896 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на България: 3,76 %
  • Обща вноска на България в бюджета на ЕС: 0,379 млрд. евро
  • Вноска на България в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,75 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в България

Средствата, които България внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как България се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top