Европейски съюз

България

Преглед

Столица: 

София

Площ: 

110 370 км²

Население: 

7 153 784 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

1,4 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

47,364 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

български

Политическа система: 

 парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

17

Валута: 

български лев (BGN)

Schengen area member: 

 Не, България не е член на Шенгенското пространство.

Член на ЕС от: 

1 януари 2007 г.

Председателство на Съвета: 

България ще поеме ротационното Следната връзка пренасочва към външен уебсайтпредседателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. - Дати на българското председателство

Разположена в югоизточната част на Балканите, България се характеризира с разнообразна топография. В северната част се простират обширните низини на Дунавска равнина, а река Дунав служи за граница със съседна Румъния. В южната част на страната пък преобладават планински местности и високо разположени равнини, а на изток черноморското крайбрежие привлича туристи целогодишно.

Най-важните сектори на българската икономика през 2015 г. са били промишлеността (23%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,5%).

България изнася най-много стоки за Германия, Италия и Турция, а най-много внася от Германия, Русия и Италия.

България в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 17 членове от България. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в България 

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на българското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на българското председателство:

януари — юни 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от България комисар в Европейската комисия е Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в България 

Европейски икономически и социален комитет

България има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

България има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

България поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на България в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава България?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на България с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 2,730 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на България: 6,38 %
  • Обща вноска на България в бюджета на ЕС: 0,424 милиарда EUR
  • Вноска на България в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,99 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в България

Средствата, които България внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как България се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация

Back to top