Europeiska Unionen

Belgien

Översikt

Huvudstad: 

Bryssel

Yta: 

30 528 km2

Folkmängd: 

11 311 117 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,7 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

421,611 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Franska, nederländska och tyska

Statsskick: 

Federal parlamentarisk konstitutionell monarki

Antal platser i Europaparlamentet: 

21

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

EU-medlem sedan: 

1 januari 1958

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Belgiens ordförandeskap

Belgien är en federal stat som är indelad i tre regioner: Flandern i norr, där man talar nederländska, franskspråkiga Vallonien i söder och den tvåspråkiga huvudstaden Bryssel där både franska och nederländska är officiella språk. Det finns också en liten tyskspråkig minoritet i östra delen av landet. Belgien har ett varierat landskap med nästan sju mil flacka kustslätter längs Nordsjön, en platå mitt i landet och de skogsklädda Ardennerna i söder.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (22,5 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (19,7 %) och industri (16,3 %).

Belgiens viktigaste handelspartner är Frankrike, Nederländerna och Tyskland.

Belgien i EU

Europaparlamentet

Belgien har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Belgien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Belgiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Belgiens ordförandeskap:

Jan–juni 1958 | jan–juni 1961 | jan–juni 1964 | jan–juni 1967 | jan–juni 1970 | jan–juni 1973 | juli–dec 1977 | jan–juni 1982 | jan–juni 1987 | juli–dec 1993 | juli–dec 2001 | juli–dec 2010

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Belgiens ledamot i EU-kommissionen är Marianne Thyssen, som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Belgien

Ekonomiska och sociala kommittén

Belgien har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Belgien har 11 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Belgien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Belgiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Belgien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Belgien och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Belgien: 6,952 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,67 %
  • Belgiens EU-avgift: 3,692 miljarder EUR
  • Belgiens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,89 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Belgien

Belgiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Belgien

Praktisk information

Back to top