Evropska unija

Belgija

Belgija

Pregled

Belgijska zastava

Politični sistem

Belgija je zvezna ustavna monarhija z večstrankarskim sistemom in kraljem na čelu države ter predsednikom vlade. Pristojnost odločanja ni centralizirana, temveč razdeljena na tri ravni vlade: zvezno vlado, tri jezikovne skupnosti (flamska, francoska in nemško govoreča) ter tri regije (Flandrija, Bruselj - glavno mesto in Valonija), ki so pravno enakovredne, vendar s pooblastili in pristojnostmi za različna področja. Bruselj je skupaj z Luxembourgom in Strasbourgom eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Belgije leta 2018 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (22,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (19,4 %) ter industrija (16,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 73 % celotnega belgijskega izvoza (Nemčija 18 %, Francija 14 %, Nizozemska 12 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 5 % in v Kitajsko in Indijo 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 64 % (Nizozemska 18 %, Nemčija 13 % in Francija 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz ZDA 7 % in iz Kitajske 4 %.

Belgija v EU

Evropski parlament

Iz Belgije prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o belgijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Belgiji

Svet Evropske unije

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki belgijske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Belgijsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1958 | jan–jun 1961 | jan–jun 1964 | jan–jun 1967 | jan–jun 1970 | jan–jun 1973 | jul–dec 1977 | jan–jun 1982 | jan–jun 1987 | jul–dec 1993 | jul–dec 2001 | jul–dec 2010

Predsedovanje Svetu EU

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Belgije je Marianne Thyssen, ki je pristojna za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Belgiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Belgija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Belgija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 10 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Belgije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega belgijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se belgijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Belgija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 
Podatki za Belgijo za leto 2018

  • Skupaj finančna sredstva EU za Belgijo: 8,514 milijarde evrov
    (1,86 % belgijskega gospodarstva)                        
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 3,84 milijarde evrov
    (0,84 % belgijskega gospodarstva)                                                     

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Belgiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Belgija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Belgiji prinesla sredstva EU.

Back to top