Uniunea Europeană

Belgia

Prezentare generală

Capitala: 

Bruxelles

Suprafața: 

30 528 km2

Populația: 

11 311 117 (2016)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

1,7 % (2016)

Produsul intern brut (PIB): 

421,611 miliarde EUR (2016)

Limba UE oficială: 

neerlandeză, franceză și germană

Sistem politic: 

monarhie constituțională parlamentară federală

Locuri în Parlamentul European: 

21

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Schengen area member: 

 da -  stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995

Stat membru UE de la: 

1 ianuarie 1958

Președinția Consiliului: 

Belgia este un stat federal, format din trei regiuni: Flandra (comunitatea flamandă) în nord, Valonia (comunitatea francofonă) în sud și Bruxelles (capitala bilingvă, în care atât franceza, cât și neerlandeza, au statut de limbă oficială). De asemenea, există o comunitate germană în estul țării. Peisajul variat al Belgiei include: 67 de kilometri de coastă și câmpie de-a lungul Mării Nordului, un podiș în centrul țării, dealuri și păduri în sud, în regiunea Ardenilor.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Belgiei erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (22,5 %), comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (19,7 %) și industria (16,3 %).

Principalii parteneri de export și de import ai țării sunt Germania, Franța și Țările de Jos.

Belgia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 21 de membri din Belgia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Belgia

Consiliul Uniunii Europene

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului belgian participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului a revenit Belgiei în perioadele:

ianuarie - iunie 1958 | ianuarie - iunie 1961 | ianuarie - iunie 1964 | ianuarie - iunie 1967 | ianuarie - iunie 1970 | ianuarie - iunie 1973 | iulie - decembrie 1977 | ianuarie - iunie 1982 | ianuarie - iunie 1987 | iulie - decembrie 1993 | iulie - decembrie 2001 | iulie - decembrie 2010

Preşedinţia Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Belgia este Marianne Thyssen. Ea are ca portofoliu ocuparea forței de muncă, afacerile sociale, competențele și mobilitatea profesională.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei Europene în Belgia

Comitetul Economic și Social European

Belgia are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Belgia are 11 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Belgia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Belgiei - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu. 

Relația financiară dintre Belgia și UE în 2015: 

  • Cheltuielile UE în Belgia: 6,952 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Belgia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 1,67 %
  • Contribuția Belgiei la bugetul UE: 3,692 miliarde EUR
  • Contribuția Belgiei la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,89 % 

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Belgia

Sumele cu care contribuie Belgia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Belgia

Informații practice

Back to top