Uniunea Europeană

Belgia

Belgia

Prezentare generală

Drapelul Belgiei

Sistem politic

Belgia este o monarhie constituțională federală în care regele este șeful de stat, iar primul ministrul este șeful de guvern într-un sistem pluripartit. Puterea decizională nu este centralizată, ci împărțită pe trei niveluri de guvernare: guvernul federal, guvernele celor 3 comunități lingvistice (flamandă, franceză și germană) și guvernele celor 3 regiuni (Flandra, Regiunea Bruxelles-Capitală și Valonia). Din punct de vedere juridic, aceste guverne sunt egale, dar fiecare are puteri și responsabilități în domenii diferite. Capitala Belgiei, Bruxelles, este unul din cele trei sedii oficiale ale instituțiilor europene, alături de orașele Luxemburg și Strasbourg.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Belgiei erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (22,5 %), comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (19,5 %) și industria (16,7 %).

72 % din exporturile Belgiei se efectuează în UE (Germania 17 %, Franța 15 % și Țările de Jos 11 %). În afara UE, 6 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 2 % către India și respectiv China.

Importurile Belgiei provin în proporție de 63 % din celelalte state membre ale UE (Țările de Jos 16 %, Germania 13 % și Franța 9 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Statele Unite (8 %) și din China (4 %).

Belgia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 21 de membri din Belgia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Belgia

Consiliul Uniunii Europene

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului belgian participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului a revenit Belgiei în perioadele:

ianuarie - iunie 1958 | ianuarie - iunie 1961 | ianuarie - iunie 1964 | ianuarie - iunie 1967 | ianuarie - iunie 1970 | ianuarie - iunie 1973 | iulie - decembrie 1977 | ianuarie - iunie 1982 | ianuarie - iunie 1987 | iulie - decembrie 1993 | iulie - decembrie 2001 | iulie - decembrie 2010

Președinția Consiliului UE

Următorul link vă direcționează către un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Belgia este Marianne Thyssen. Ea are ca portofoliu ocuparea forței de muncă, afacerile sociale, competențele și mobilitatea forței de muncă.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei Europene în Belgia

Comitetul Economic și Social European

Belgia are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Belgia are 11 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Belgia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Belgiei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Belgia și UE în 2017:

  • Cheltuielile UE în Belgia: 7,358 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Belgia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 1,66 %
  • Contribuția Belgiei la bugetul UE: 2,978 miliarde EUR
  • Contribuția Belgiei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,67 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Belgia

Sumele cu care contribuie Belgia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Belgia.

Back to top