Europese Unie

België

België

In het kort

Vlag van België

Staatsbestel

België is een federale constitutionele monarchie met een koning als staatshoofd. De eerste minister is de regeringsleider in een meerpartijenstelsel. De beslissingsbevoegdheden zijn niet gecentraliseerd, maar verdeeld over drie bestuursniveaus: de federale overheid, drie gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige) en drie regio’s (Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad). Wettelijk gezien zijn zij gelijkwaardig, maar zij zijn bevoegd op verschillende gebieden. Brussel is, naast Luxemburg en Straatsburg, een van de drie officiële zetels van de Europese instellingen.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Belgische economie waren in 2016 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (22,5%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (19,5%) en industrie (16,7%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 72% van de uitvoer (Duitsland 17%, Frankrijk 15% en Nederland 11%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn de Verenigde Staten (6%), India en China (elk 2%).

63% van de invoer in België komt uit de rest van de EU (Nederland 16%, Duitsland 13% en Frankrijk 9%). 8% is afkomstig uit de Verenigde Staten en 4% uit China.

België in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 Belgische leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in België

Raad van de Europese Unie

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Belgische regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van België:

januari-juni 1958 | januari-juni 1961 | januari-juni 1964 | januari-juni 1967 | januari-juni 1970 | januari-juni 1973 | juli-december 1977 | januari-juni 1982 | januari-juni 1987 | juli-december 1993 | juli-december 2001 | Juli-december 2010

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

België heeft Marianne Thyssen aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in België

Europees Economisch en Sociaal Comité

België heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

België heeft 11 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

België houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Belgische “ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt België?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor België in 2017:

  • Totale bestedingen van de EU in België: 7,358 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Belgische bruto nationaal inkomen (bni): 1,66%
  • Totale Belgische bijdrage aan de EU-begroting: 2,978 miljard euro
  • Belgische bijdrage aan de EU-begroting in % van het bni: 0,67%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in België

De bijdrage van België aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor België

Back to top