Europese Unie

België

In het kort

Hoofdstad: 

Brussel

Oppervlakte: 

30 528 km2

Bevolking: 

11 311 117 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

1,7 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

421,611 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Nederlands, Frans en Duits

Staatsbestel: 

parlementaire federale constitutionele monarchie

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

21

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja, België maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1958

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van België

België is een federaal land, dat bestaat uit drie gewesten: het Nederlandstalige Vlaanderen in het noorden, het Franstalige Wallonië in het zuiden en Brussel, de tweetalige hoofdstad, waar Frans en Nederlands de officiële talen zijn. Er is ook een kleine Duitstalige minderheid in het oosten van het land. België heeft een gevarieerd landschap: 67 kilometer kustlijn en laagvlakten aan de Noordzee, een vlak centraal plateau en de golvende heuvels en bossen van de Ardennen in het zuidoosten.

De belangrijkste sectoren van de Belgische economie waren in 2015 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (22,5 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (19,7 %) en industrie (16,3 %).

De belangrijkste import- en exportpartners van België zijn Duitsland, Frankrijk en Nederland.

België in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 21 Belgische leden.

Bureau van het Europees Parlement in België

Raad van de Europese Unie

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Belgische regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van België:

januari-juni 1958 | januari-juni 1961 | januari-juni 1964 | januari-juni 1967 | januari-juni 1970 | januari-juni 1973 | juli-december 1977 | januari-juni 1982 | januari-juni 1987 | juli-december 1993 | juli-december 2001 | juli-december 2010

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

België heeft Marianne Thyssen aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in België

Europees Economisch en Sociaal Comité

België heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

België heeft 11 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

België houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Belgische ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt België?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor België in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in België: 6,952 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Belgische bruto nationaal inkomen (bni): 1,67 %
  • Totale Belgische bijdrage aan de EU-begroting: 3,692 miljard EUR
  • Belgische bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,89 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in België

Het geld dat België bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor België

Praktische informatie

Back to top