Unjoni Ewrope

Il-Belġju

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Brussell

Daqs ġeografiku: 

30 528 km2

Popolazzjoni: 

11 311 117 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

1.7 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 421.611 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Olandiż, Franċiż u Ġermaniż

Sistema Politika: 

Monarkija kostituzzjonali parlamentari federali

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

21

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro sa mill-1 ta' Jannar 1999

Schengen area member: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mid-26 ta' Marzu 1995.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta'Jannar 1958

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-Presidenzi Belġjani

Il-Belġju huwa stat federali maqsum fi tliet reġjuni: L-art Fjamminga fin-naħa ta’ fuq fejn jitkellmu bl-Olandiż, il-Wallonja fin-naħa t'isfel fejn jitkellmu bil-Franċiż u Brussell, il-kapitali bilingwa, fejn kemm il-Franċiż kif ukoll l-Olandiż huma lingwi uffiċjali. Hemm ukoll minorità żgħira ta’ xi 70 000 ruħ li jitkellmu bil-Ġermaniż fil-parti tal-lvant tal-pajjiż. Il-pajsaġġ varjat tal-Belġju jinkludi: Hemm 67 kilometru ta’ kosta u pjanuri kostali ċatti tul xatt il-Baħar tat-Tramuntana. Fiċ-ċentru jiddominaw l-għoljiet u fin-Nofsinhar tal-pajjiż insibu r-reġjun tal-Ardennes li huwa miżgħud bil-foresti.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Belġju fl-2015 kienu l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (22.5 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u servizzi tal-ikel (19.7 %) u l-industrija (16.3 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Belġju huma l-Ġermanja, Franza u l-Pajjiżi l-Baxxi filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Pajjiżi l-Baxxi, il-Ġermanja u Franza.

Il-Belġju fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 21 membru tal-Parlament Ewropew mill-Belġju. Skopri min huma dawn il-MEPs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Belġju

Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropeja

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill regolarment jattendu għalihom rappreżentanti mill-gvern Belġjan, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu mal-istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenzi Belġjani:

Jannar-Ġunju 1958 | Jannar-Ġunju 1961 | Jannar-Ġunju 1964 | Jannar-Ġunju 1967 | Jannar-Ġunju 1970 | Jannar-Ġunju 1973 | Lulju-Diċembru 1977 | Jannar-Ġunju 1982 | Jannar-Ġunju 1987 | Lulju-Diċembru 1993 | Lulju-Diċembru 2001 | Lulju-Diċembru 2010

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Belġju għall-Kummissjoni Ewropea hi Marianne Thyssen, li hi responsabbli għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali, il-Ħiliet u l-Mobilità tax-Xogħol.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull Stat Membru minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Belġju

Il-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali

Il-Belġju għandu 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan il-korp konsultattiv - li jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess - huwa kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, sabiex ikollna idea aħjar tal-bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Belġju għandu 11-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE ta' rappreżentanti reġjonali u lokali. Dan il-korp konsultattiv jiġi kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex jiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Belġju jikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanti permanenti tiegħu bbażati fi Brussell. Bħala l-“ambaxxata tal-Belġju għall-UE”, il-kompitu ewlieni tiegħu hu li jiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm jikkontribwixxi u jirċievi flus il-Belġju?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Akbar ma tkun l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas - u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jippruvax iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Tqassim tal-finanzi tal-Belġju mal-UE fl-2015: 

  • Infiq totali tal-UE fil-Belġju: EUR 6.952 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Belġjan: 1.67 %
  • Kontribuzzjoni totali tal-Belġju għall-baġit tal-UE: EUR 3.692 biljun
  • Kontribuzzjoni Belġjana għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha: 0.89 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fil-Belġju

Il-flus li l-Belġju jħallas fil-baġit tal-UE jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE - bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Belġju jibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku

Back to top