Europos Sąjunga

Belgija

Belgija

Apžvalga

Belgijos vėliava

Politinė sistema

Belgija yra federacinė konstitucinė monarchija, kurioje karalius yra valstybės vadovas, o ministras pirmininkas yra vyriausybės vadovas daugiapartinėje sistemoje. Sprendimų priėmimo galios ne centralizuotos, o padalytos 3 valdymo lygmenimis. Tai federacinė vyriausybė, 3 skirtingų kalbų bendruomenės (kalbančios flamandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis) ir 3 regionai (Flandrijos, Briuselio sostinės ir Valonijos). Teisiškai jie visi yra lygūs, bet turi skirtingus įgaliojimus ir yra atsakingi už skirtingas sritis. Briuselis, kartu su Liuksemburgo miestu ir Strasbūru, yra vienas iš trijų miestų, kuriuose įsikūrusios oficialios Europos Sąjungos institucijų būstinės.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Belgijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (22,5 proc.), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,5 proc.), pramonė (16,7 proc.).

Prekyba ES viduje sudaro 72 proc. Belgijos eksporto (Vokietija 17 proc., Prancūzija 15 proc. ir Nyderlandai 11 proc.). Prekybos už ES ribų 6 proc. sudaro prekyba su Jungtinėmis Valstijomis ir 2 proc. su Indija ir Kinija.

Importo srityje 63 proc. gaunama iš ES valstybių narių (Nyderlandai 16 proc., Vokietija 13 proc. ir Prancūzija 9 proc.); už ES ribų 8 proc. iš JAV ir 4 proc. iš Kinijos.

Belgija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Belgijai atstovauja 21 narys. Sužinokite, kas šie Europos Parlamento nariai.

Europos Parlamento biuras Belgijoje

Europos Sąjungos Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Belgijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Belgijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. sausio–birželio mėn. 1961 m. sausio–birželio mėn. 1964 m. sausio–birželio mėn. 1967 m. sausio–birželio mėn. 1970 m. sausio–birželio mėn. 1973 m. sausio–birželio mėn. 1977 m. liepos–gruodžio mėn. 1982 m. sausio–birželio mėn. 1987 m. sausio–birželio mėn. 1993 m. liepos–gruodžio mėn. 2001 m. liepos–gruodžio mėn. 2010 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainęŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

Europos Komisija

Belgijos deleguota Europos Komisijos narė yra Marianne Thyssen, atsakinga už užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Belgijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Belgijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Belgijai atstovauja 11 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Belgija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Belgijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Belgija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2017 m. Belgijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Belgijoje – 7,358 mlrd. EUR
  • Bendros ES išlaidos Belgijoje (šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis) – 1,66 %
  • Visas Belgijos įnašas į ES biudžetą – 2,978 mlrd. EUR.
  • Belgijos įnašas į ES biudžetą (šalies BNP dalis) – 0,67 %

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Belgijoje

Belgijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Belgijai.

Back to top