Europos Sąjunga

Belgija

Apžvalga

Sostinė: 

Briuselis

Plotas: 

30 528 km2

Gyventojų sk.: 

11 311 117 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

1,7 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

421,611 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

olandų, prancūzų, vokiečių

Politinė sistema: 

 parlamentinė federacinė konstitucinė monarchija

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

21

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

ES valstybė narė nuo: 

1958 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Belgijos pirmininkavimo Tarybai datos

Belgija yra federacinė valstybė, sudaryta iš trijų regionų: olandiškai kalbančios Flandrijos šiaurėje, prancūzakalbės Valonijos pietuose ir dvikalbio sostinės Briuselio regiono, kuriame abi kalbos – prancūzų ir olandų – turi oficialiųjų kalbų statusą. Rytinėje šalies dalyje yra nedidelė vokiškai kalbančių gyventojų bendruomenė. Belgijos kraštovaizdis įvairus –  palei 67 km Šiaurės jūros pajūrį plyti pakrantės lygumos, pereinančios į kiek aukštesnį reljefą šalies viduryje, o pietuose driekiasi miškingas ir kalvotas Ardėnų regionas.

Svarbiausi Belgijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (22,5 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,7 %), pramonė (16,3 %).

Pagrindinės Belgijos eksporto partnerės yra Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, pagrindinės importo partnerės – Nyderlandai, Vokietija, Prancūzija.

Belgija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Belgijai atstovauja 21 narys.

Europos Parlamento biuras Belgijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Belgijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Belgijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. sausio–birželio mėn. | 1961 m. sausio–birželio mėn. | 1964 m. sausio–birželio mėn. | 1967 m. sausio–birželio mėn. | 1970 m. sausio–birželio mėn. | 1973 m. sausio–birželio mėn. | 1977 m. liepos–gruodžio mėn. | 1982 m. sausio–birželio mėn. | 1987 m. sausio–birželio mėn. | 1993 m. liepos–gruodžio mėn. | 2001 m. liepos–gruodžio mėn. | 2010 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Belgijos deleguota Europos Komisijos narė yra Marianne Thyssen, atsakinga už užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą.

Komisija kiekvienoje valstybėje narėje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Belgijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Belgijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Belgijai atstovauja 11 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Belgija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Belgijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Belgija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Belgijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Belgijoje – 6,952 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Belgijoje sudaro 1,67 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Belgijos įnašas į ES biudžetą – 3,692 milijardo EUR.
  • Belgijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,89 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Belgijoje

Belgijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Belgijai

Praktinė informacija

Back to top