Europos Sąjunga

Belgija

Belgija

Apžvalga

Belgijos vėliava

Politinė sistema

Belgija yra federacinė konstitucinė monarchija, kurioje karalius yra valstybės vadovas, o ministras pirmininkas yra vyriausybės vadovas daugiapartinėje sistemoje. Sprendimų priėmimo galios ne centralizuotos, o padalytos 3 valdymo lygmenimis. Tai federacinė vyriausybė, 3 skirtingų kalbų bendruomenės (kalbančios flamandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis) ir 3 regionai (Flandrijos, Briuselio sostinės ir Valonijos). Teisiškai jie visi yra lygūs, bet turi skirtingus įgaliojimus ir yra atsakingi už skirtingas sritis. Briuselis, kartu su Liuksemburgo miestu ir Strasbūru, yra vienas iš trijų miestų, kuriuose įsikūrusios oficialios Europos Sąjungos institucijų būstinės.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Belgijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (22,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,4 %), pramonė (16,7 %).

Prekyba ES viduje sudaro 73 % Belgijos eksporto (Vokietija 18 %, Prancūzija 14 % ir Nyderlandai 12 %), o už ES ribų 5 % sudaro prekyba su Jungtinėmis Valstijomis ir 2 proc. su Indija ir Kinija.

64 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Nyderlandų 18 %, Vokietijos 13 % ir Prancūzijos 9 %), o už ES ribų – 7 % iš Jungtinių Valstijų ir 4 % iš Kinijos.

Belgija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Belgijai atstovauja 21 narys. Sužinokite, kas šie Europos Parlamento nariai.

Europos Parlamento biuras Belgijoje

Europos Sąjungos Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Belgijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Belgijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. sausio–birželio mėn. 1961 m. sausio–birželio mėn. 1964 m. sausio–birželio mėn. 1967 m. sausio–birželio mėn. 1970 m. sausio–birželio mėn. 1973 m. sausio–birželio mėn. 1977 m. liepos–gruodžio mėn. 1982 m. sausio–birželio mėn. 1987 m. sausio–birželio mėn. 1993 m. liepos–gruodžio mėn. 2001 m. liepos–gruodžio mėn. 2010 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainęŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

Europos Komisija

Belgijos deleguota Europos Komisijos narė yra Didier Reynders, atsakingas už teisingumą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Belgijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Belgijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Belgijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Belgija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Belgijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Belgija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Belgijos duomenys

  • Bendra ES išlaidų Belgijoje suma – 8,514 mlrd. EUR
    (atitinka 1,86 proc. Belgijos ekonomikos)                        
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 3,840 mlrd. EUR
    (atitinka 0,84 proc. Belgijos ekonomikos)                                                    

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Belgijoje

Belgijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Belgijai.

Back to top