Európai Unió

Belgium

Áttekintés

Főváros: 

Brüsszel

Terület: 

30 528 km2

Népesség: 

11 311 117 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,7 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

421,611 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

holland, francia és német

Államforma, politikai rendszer: 

szövetségi állam, alkotmányos parlamentáris monarchia

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

21

Pénznem: 

Euró. (Belgium 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Belgium 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1958. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A belga soros elnökség időszakai

A belga szövetségi államot három régió alkotja: északon a holland ajkú Flandria, délen a franciául beszélő Vallónia, továbbá a kétnyelvű főváros, Brüsszel, ahol a holland és a francia egyaránt hivatalos nyelv. Az ország keleti felén német ajkú kisebbség is él. Belgium 67 km hosszú partszakasszal rendelkezik az Északi-tenger mentén. Az ország középső része sűrűn lakott síkvidék. Délen az Ardennek lankái és erdőségei húzódnak.

2015-ben a belga gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, a humánegészségügyi és szociális ellátás (22,5%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,7%), továbbá az ipar (16,3%).

Belgium fő kereskedelmi partnere (mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében) Németország, Franciaország és Hollandia.

Belgium az EU-ban

Európai Parlament

Belgium 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Belgium választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Belgiumi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a belga kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek - hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A belga soros elnökség időszakai:

1958. január–június, 1961. január–június, 1964. január–június, 1967. január–június, 1970. január–június, 1973. január–június, 1977. július–december, 1982. január–június, 1987. január–június, 1993. július–december, 2001. július–december, 2010. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság belga tagja Marianne Thyssen, aki a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Belgiumi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Belgiumnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely - a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Belgiumnak 11 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Belgium a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Belgium a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Belgium vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Belgiumban: 6,952 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a belga bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,67 %
  • Belgium összes befizetései az uniós költségvetésbe: 3,692 milliárd EUR
  • Belgiumnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a belga GNI-hez viszonyítva: 0,89 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Belgiumban

A tagállamok, így Belgium által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Belgium milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top