Európai Unió

Belgium

Belgium

Áttekintés

Belgium lobogója

Államforma, politikai rendszer

Belgium szövetségi alkotmányos monarchia, többpártrendszerrel. Az államfő a király, a kormányfő pedig a miniszterelnök. A döntéshozatali hatalom nincs központosítva, hanem három kormányzati szint – a szövetégi kormány, három nyelvi alapú (flamand, francia és német nyelvi) közösség és 3 régió (Flandria, Brüsszel fővárosi régió és Vallónia) – között oszlik meg. Jogi szempontból ezek az entitások egyenlő jogokkal rendelkeznek, de hatásköreik és felelősségi köreik különböző területeket ölelnek fel. Brüsszel az európai uniós intézmények három hivatalos székhelyeinek egyike. A másik kettő Luxembourg és Strasbourg.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a belga gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (22,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,4%), továbbá az ipar (16,7%).

Az EU-n belüli kereskedelem a belga export 73%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 18%-a Németországba, 14%-a Franciaországba, 12%-a pedig Hollandiába irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a belga termékek 5%-a az Egyesült Államokban, 2–2%-a pedig Indiában és Kínában talál vevőre.

A Belgiumba behozott termékek 64%-a EU-tagországból érkezik (18%-uk Hollandiából, 13%-uk Németországból, 9%-uk Franciaországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 7%-a az Egyesült Államokból, 4%-a pedig Kínából érkezik.

Belgium az EU-ban

Európai Parlament

Belgium 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Belgium választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Belgiumi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a belga kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A belga soros elnökség időszakai:

1958. január–június, 1961. január–június, 1964. január–június, 1967. január–június, 1970. január–június, 1973. január–június, 1977. július–december, 1982. január–június, 1987. január–június, 1993. július–december, 2001. július–december, 2010. július–december.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság belga tagja Didier Reynders, aki a jogérvényesülésért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Belgiumi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Belgiumnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Belgiumnak 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Belgium a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Belgium a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Belgium vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Belgiumban: 8,514 milliárd EUR
    (ez a belga gazdaság 1,86%-ának felel meg)
  • Ausztria összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,840 milliárd EUR
    (ez a belga gazdaság 0,84%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Belgiumban

A tagállamok, így Belgium által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Belgium milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top