Europska unija

Belgija

Belgija

Pregled

belgijska zastava

Politički sustav

Belgija je federativna ustavna monarhija u kojoj je kralj na čelu države, a premijer na čelu vlade u višestranačkom sustavu. Ovlasti za donošenje odluka nisu centralizirane, nego podijeljene među tri razine vlasti: savezne vlade, tri jezične zajednice (flamanske, francuske i njemačke) i tri regije (Flandrije, glavnog grada Bruxellesa i Valonije). S pravne strane one su sve ravnopravne, ali imaju ovlasti i odgovornosti u različitim područjima. Bruxelles je, zajedno s Luxembourgom i Strasbourgom, jedno od tri službena sjedišta europskih institucija.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori belgijskoga gospodarstva 2016. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (22,5%), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,5%) te industrija (16,7%).

U zemlje EU-a odlazi 72% belgijskog izvoza (17% u Njemačku, 15% u Francusku te 11% u Nizozemsku), a izvan EU-a 6% odlazi u SAD, a po 2% u Indiju i Kinu.

U pogledu uvoza, 63% dolazi iz država članica EU-a (16% iz Nizozemske, 13% iz Njemačke i 9% iz Francuske), dok od zemalja izvan EU-a 8% belgijskog uvoza dolazi iz SAD-a, a 4% iz Kine.

Belgija u EU-u

Europski parlament

Belgija ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Belgiji

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz belgijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šestmjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi belgijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1958. | siječanj – lipanj 1961. | siječanj – lipanj 1964. | siječanj – lipanj 1967. | siječanj – lipanj 1970. | siječanj – lipanj 1973. | srpanj – prosinac 1977. | siječanj – lipanj 1982. | siječanj – lipanj 1987. | srpanj – prosinac 1993. | srpanj – prosinac 2001. | srpanj – prosinac 2010.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicu Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Marianne Thyssen povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Belgija, a nadležna je za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Belgiji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Belgija ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Belgija ima 11 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Belgija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća belgijskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Belgija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Belgije i EU-a 2017.:

  • Ukupna sredstva EU-a dodijeljena Belgiji: 7,358 milijarde eura
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak belgijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,66%
  • Ukupni doprinos Belgije proračunu EU-a: 2,978 milijardi eura
  • Doprinos Belgije proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,67%

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Belgiji financira EU

Novcem koji Belgija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Belgiji.

Back to top