Europska unija

Belgija

Pregled

Glavni grad: 

Bruxelles

Površina: 

30 528 km2

Broj stanovnika: 

11 311 117 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

1,7 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

421,611 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

nizozemski, francuski i njemački

Politički sustav: 

savezna parlamentarna zastupnička demokratska ustavna monarhija

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

21

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1958.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi belgijskog predsjedanja

Belgija je savezna država koja je podijeljena na tri regije: Flandriju na sjeveru zemlje u kojoj se govori nizozemski jezik, Valoniju na jugu u kojoj se govori francuski jezik i Bruxelles, dvojezični glavni grad u kojem francuski i nizozemski imaju status službenih jezika. Postoji i njemačka manjina u istočnom dijelu zemlje. Belgija je zemljopisno vrlo raznolika zemlja: 67 kilometara dugačka obala uz Sjeverno more s nizinskim priobalnim pojasom, središnja visoravan te brežuljci i šume Ardena na jugu.

Najvažniji sektori belgijskoga gospodarstva u 2015. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (22,5 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,7 %) te industrija (16,3 %).

Najvažniji izvozni partneri Belgije su Njemačka, Francuska i Nizozemska, a najvažniji uvozni partneri Nizozemska, Njemačka i Francuska.

Belgija u Europskoj uniji

Europski parlament

Belgija ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Belgiji

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 18 predstavnika Belgijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja predsjeda Vijećem. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi belgijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1958.| siječanj – lipanj 1961.| siječanj – lipanj 1964.| siječanj – lipanj 1967.| siječanj – lipanj 1970.| siječanj – lipanj 1973.| srpanj – prosinac 1977. | siječanj – lipanj 1982.| siječanj – lipanj 1987.| srpanj – prosinac 1993. | srpanj – prosinac 2001. | srpanj – prosinac 2010. |

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Marianne Thyssen povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Belgija, a zadužena je za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Belgiji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Belgija ima 12 predstavnikau Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Belgija ima 11 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Belgija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća belgijskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Belgija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno se utvrđuju u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Belgije i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Belgiji: 6,952 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Belgiji izražena kao postotak belgijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,67 %
  • ukupni doprinos Belgije proračunu EU-a: 3,692 milijardi EUR
  • doprinos Belgije proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,89 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Belgiji financira EU

Novcem koji Belgija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Belgiju.

Praktične informacije o Belgiji

Back to top