Euroopa Liit

Belgia

Ülevaade

Pealinn: 

Brüssel

Pindala: 

30 528 km2

Rahvaarv: 

11 311 117 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,7 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

421 611 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

hollandi, prantsuse ja saksa

Poliitiline süsteem: 

föderaalne parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

Kohti Euroopa Parlamendis: 

21

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

 Jah, Belgia on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1958

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Belgia eesistumise perioodid

Belgia on föderaalriik, mis koosneb kolmest piirkonnast: põhjas asuv hollandikeelne Flandria, lõunapool asuv prantsuskeelne Valloonia ning pealinn Brüssel, kus ametlik staatus on mõlemal eespool nimetatud keelel. Riigi idaosas elab ka väike saksakeelne vähemus. Belgia maastik on väga vaheldusrikas: Põhjamere rannikut on 67 kilomeetrit, selle jätkuks on Põhjamere ääres tasandikud, keskplatoo ja lõunasse jäävat Ardennide piirkonda iseloomustavad metsaga kaetud kõrgendikud.

Belgia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (22,5 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (19,7 %) ning tööstus (16,3 %).

Belgia peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa ja Madalmaad ning peamised impordipartnerid on Madalmaad, Saksamaa ja Prantsusmaa.

Belgia ELis

Euroopa Parlament

Belgiast on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Belgias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Belgia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Belgia eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 1958 | jaanuar–juuni 1961 | jaanuar–juuni 1964 | jaanuar–juuni 1967 | jaanuar–juuni 1970 | jaanuar–juuni 1973 | juuli–detsember 1977 | jaanuar–juuni 1982 | jaanuar–juuni 1987 | juuli–detsember 1993 | juuli–detsember 2001 | juuli–detsember 2010

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Belgia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Marianne Thyssen, kelle vastutusalaks on tööhõive, sotsiaalküsimused, oskused ja tööjõu liikumine.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Belgias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Belgial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Belgial on Euroopa Regioonide Komitees 11 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Belgia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Belgia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Belgia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Belgia rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Belgias – 6,952 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Belgia kogurahvatulust – 1,67 %
  • Belgia kogupanus ELi eelarvesse – 3,692 miljardit EUR
  • Belgia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust: 0,89 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Belgias

Rahalised vahendid, mida Belgia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Belgia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top