Europæiske Union

Belgien

Oversigt

Hovedstad: 

Bruxelles

Areal: 

30 528 km2

Befolkning: 

11 311 117 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

1,7 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

421,611 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

nederlandsk, fransk og tysk

Styreform: 

 Føderalt parlamentarisk konstitutionelt monarki

Pladser i Europa-Parlamentet: 

21

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1958

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for belgiske formandskaber

Belgien er en forbundsstat, der består af tre regioner: det nederlandsksprogede Flandern i nord, det fransksprogede Vallonien i syd og Bruxelles, den tosprogede hovedstad, hvor både nederlandsk og fransk har officiel status. Der er også et lille tysktalende mindretal på ca. 70 000 personer i den østlige del af landet. Belgiens varierede landskab omfatter: 67 km kyst med sletter langs Nordsøen, et fladt landskab i det centrale Belgien og kuperet terræn og skove i Ardennerne mod syd.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den belgiske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (22,5 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (19,7 %) samt industri (16,3 %).

Belgiens største eksportpartnere er Tyskland, Frankrig og Holland, mens dets største importpartnere er Holland, Tyskland og Frankrig.

Belgien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 belgiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Belgien

Rådet for Den Europæiske Union

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den belgiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for belgiske formandskaber:

Januar-juni 1958 | Januar-juni 1961 | Januar-juni 1964 | Januar-juni 1967 | Januar-juni 1970 | Januar-juni 1973 | Juli-december 1977 | Januar-juni 1982 | Januar-juni 1987 | Juli-december 1993 | Juli-december 2001 | Juli-december 2010

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Belgien har udnævnt Marianne Thyssen som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Belgien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Belgien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Belgien har 11 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Belgien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den har ligesom den belgiske EU-ambassade til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Belgien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Opdeling af Belgiens finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Belgien: 6,952 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Belgiens bruttonationalindkomst (BNI): 1,67 %
  • Samlet belgisk bidrag til EU-budgettet: 3,692 mia. euro
  • Belgiens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,89 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Belgien

De penge, som Belgien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Belgien

Praktiske oplysninger

Back to top