European Union website, the official EU website

Белгия

Преглед: 

Белгия е федерална държава, разделена на три региона: Фландрия на север, където се говори нидерландски, Валония на юг, където се говори френски, и Брюксел – двуезичната столица на Белгия, където френският и нидерландският са със статут на официални езици. В източната част на Белгия има и малка немскоговоряща общност. Разнообразният релеф на Белгия включва: 67 км крайбрежна ивица и крайбрежни равнини по протежението на Северно море, централно плато и хълмистия и горист район на Ардените в южната част.

Най-важните сектори на белгийската икономика през 2015 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (22,5%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,7%) и промишлеността (16,3%).

Белгия изнася най-много стоки в Германия, Франция и Нидерландия, а най-много внася от Нидерландия, Германия и Франция.

Столица: 

Брюксел

Площ: 

30 528 км2

Население: 

11 258 434 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

2,2 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

409,407 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: 

нидерландски, френски и немски

Политическа система: 

федерална парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 

1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 

21

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство?: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: 

Белгия е била начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС 12 пъти между 1958 и 2010 г.

Белгия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Белгия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Белгия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на белгийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на белгийското председателство:

януари — юни 1958 г. | януари — юни 1961 г. | януари — юни 1964 г. | януари — юни 1967 г. | януари — юни 1970 г. | януари — юни 1973 г. | юли — декември 1977 г. | януари — юни 1982 г. | януари — юни 1987 г. | юли — декември 1993 г. | юли — декември 2001 г. | юли — декември 2010 г.

 Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Белгия комисар в Европейската комисия е Мариан Тейсен, която отговаря за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Белгия

Европейски икономически и социален комитет

Белгия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Белгия има 11 представители в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Белгия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Белгия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Белгия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Белгия с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 6,952 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Белгия: 1,67 %
  • Обща вноска на Белгия в бюджета на ЕС: 3,692 милиарда EUR
  • Вноска на Белгия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,89 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Белгия

Средствата, които Белгия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Белгия се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация