Europeiska Unionen

Österrike

Översikt

Huvudstad: 

Wien

Yta: 

83 879 km²

Folkmängd: 

8 690 076 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

2,2 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

349,493 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Tyska

Statsskick: 

Parlamentarisk förbundsrepublik

Antal platser i Europaparlamentet: 

18

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 1 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 januari 1995

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Österrikes ordförandeskap

Österrike ligger vid Östalperna, som dominerar de västra och södra delarna av landet. I öster är landet däremot mer låglänt tack vare Donaudalen.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (22,9 %), industri (21,9 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (17,4 %).

Österrike exporterar främst till Tyskland, USA och Italien och importerar mest från Tyskland, Italien och Schweiz.

Österrike i EU

Europaparlamentet

Österrike har 18 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Österrike

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Österrikes regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Österrikes ordförandeskap:

Juli–december 1998 | januari–juni 2006 | juli–dec 2018

EU:s ordförandeskap.

EU-kommissionen

Österrikes ledamot i EU-kommissionen är Johannes Hahn, som ansvarar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Österrike

Ekonomiska och sociala kommittén

Österrike har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Österrike har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Österrike för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Österrikes ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Österrike med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Österrike och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Österrike: 1,787 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,53 %
  • Österrikes EU-avgift: 2,529 miljarder EUR
  • Österrikes EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,75 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Österrike

Österrikes bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Österrike

Praktisk information

Back to top