Evropska unija

Avstrija

Avstrija

Pregled

Avsrtrijska zastava

Politični sistem

Avstrija je zvezna parlamentarna republika s predsednikom vlade – kanclerjem – in predsednikom države. Državo sestavlja 9 zveznih dežel (Bundesländer).  Izvršilno oblast imata tako deželna kot zvezna vlada. Zvezni parlament je dvodomen: spodnji dom (Nationalrat) je neposredno izvoljen, zgornji dom (Bundesrat) izvolijo deželni parlamenti.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Avstrije leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,9 %), industrija (22 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,3 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 71 % celotnega avstrijskega izvoza (Nemčija 30 %, Italija 6 %, Slovaška 5 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 6 % in v Švico 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 78 % (Nemčija 41 %, Italija 6 % ter Češka in Nizozemska vsaka 4 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Švice 4 % in iz Kitajske 3 %.

Avstrija v EU

Evropski parlament

Iz Avstrije prihaja 19 poslancev Evropskega parlamenta: več o avstrijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Avstriji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politik se redno udeležujejo predstavniki avstrijske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Avstrijsko predsedovanje Svetu:

jul–dec 1998 | jan–jun 2006 | jul–dec 2018

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Avstrije je Johannes Hahn, ki je pristojen za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Avstriji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Avstrija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Avstrija ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Avstrije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga avstrijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se avstrijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Avstrija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Avstrijo za leto 2018 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Avstrijo: 1,953 milijarde evrov
    (0,51 % avstrijskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 3,277 milijarde evrov
    (0,85 % avstrijskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Avstriji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Avstrija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Avstriji – prejemnici sredstev EU.

Back to top