European Union website, the official EU website

Avstrija

Pregled: 

Zaradi svoje lege na vzhodnem robu Alp je Avstrija pretežno gorata država. Alpska gorska veriga prevladuje v zahodnem in južnem delu Avstrije, nižje ležeči vzhodni deli pa segajo v Podonavje.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Avstrije leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,9 %), industrija (21,9 %) ter javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (17,4 %).

Glavni izvozni partnerji Avstrije so Nemčija, ZDA in Italija, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Italija in Švica.

Glavno mesto: 

Dunaj

Površina: 

83 879 km²

Prebivalstvo: 

8 576 261 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

1,7 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 

337,162 milijarde EUR (2015)

Uradni jezik(-i) EU: 

nemščina

Politična ureditev: 

zvezna parlamentarna republika

Država članica EU od: 

1. januarja 1995

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

18

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja?: 

 Da, članica schengenskega območja od 1 decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: 

Avstrija je Svetu EU predsedovala dvakrat – leta 1998 in leta 2006. Naslednjič mu bo predsedovala leta 2018.

Avstrija v EU

Evropski parlament

Iz Avstrije prihaja 18 poslancev Evropskega parlamenta: več o avstrijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Avstriji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki avstrijske vlade.

Predsedstvo Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Avstrijsko predsedovanje Svetu:

julij–december 1998 | januar–junij 2006 | jul–dec 2018

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Avstrije je Johannes Hahn, ki je pristojen za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Avstriji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Avstrija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Avstrija ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Avstrije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega avstrijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se avstrijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Avstrija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Avstrija-EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva za Avstrijo: 1,787 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % avstrijskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,53 %
  • Skupaj avstrijski prispevek v proračun EU: 2,529 milijarde EUR
  • Avstrijski prispevek v proračun EU v % avstrijskega BND: 0,75 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Avstriji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Avstrija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Avstriji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije