Uniunea Europeană

Austria

Prezentare generală

Capitala: 

Viena

Suprafața: 

83 879 km²

Populația: 

8 690 076 (2016)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

2,2 % (2016)

Produsul intern brut (PIB): 

349,493 miliarde EUR (2016)

Limba UE oficială: 

germană

Sistem politic: 

republică parlamentară federală

Locuri în Parlamentul European: 

18

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Schengen area member: 

 da - stat membru al spațiului Schengen de la: 1 decembrie 2007

Stat membru UE de la: 

1 ianuarie 1995

Președinția Consiliului: 

Teritoriul Austriei cuprinde extremitatea estică a lanțului alpin. Munții Alpi domină vestul și sudul Austriei, în timp ce provinciile mai joase din estul țării se află în bazinul Dunării.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Austriei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (22,9 %); industria (21,9 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (17,4 %).

Principalii parteneri de export ai Austriei sunt Germania, SUA și Italia, iar cei de import sunt Germania, Italia și Elveția.

Austria și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 18 membri din Austria. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Austria

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului austriac participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit/va reveni Austriei în perioadele:

iulie - decembrie 1998 | ianuarie - iunie 2006 | iulie - decembrie 2018 |

Preşedinţia Consiliului UE.

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Austria este Johannes Hahn. El are ca portofoliu politica europeană de vecinătate și negocierile în vederea extinderii.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Austria

Comitetul Economic și Social European

Austria are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Austria are 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Austria și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Austriei în UE - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu. 

Relația financiară dintre Austria și UE (2015)

  • Cheltuielile UE în Austria: 1,787 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Austria, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,53 %
  • Contribuția Austriei la bugetul UE: 2,529 miliarde EUR
  • Contribuția Austriei la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,75 % 

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Austria

Sumele cu care contribuie Austria la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Austria.

Informații practice

Back to top