Europese Unie

Oostenrijk

Oostenrijk

In het kort

Vlag van Oostenrijk

Staatsbestel

Oostenrijk is een federale parlementaire republiek met een hoofd van de regering (de kanselier) en een staatshoofd (de president). Het land bestaat uit 9 deelstaten (Bundesländer).  Zowel de regionale als de federale overheden oefenen de uitvoerende macht uit. Het federaal parlement bestaat uit twee kamers: De Nationalrat (lagerhuis), die rechtstreeks wordt verkozen, en de Bundesrat (hogerhuis), verkozen door de regionale parlementen.

Locatie op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Oostenrijkse economie waren in 2018 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (22,9%), industrie (22%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,3%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 71% van de uitvoer (Duitsland 30%, Italië 6% en Slowakije 5%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de VS (6%) en Zwitserland (5%).

78% van de invoer in Oostenrijk kwam uit EU-landen (Duitsland 41%, Italië 6% en Tsjechië en Nederland 4%). 4% was afkomstig uit Zwitserland en 3% uit China.

Oostenrijk in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 19 Oostenrijkse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Oostenrijk

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Oostenrijkse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Oostenrijk:

juli-december 1998 | januari-juni 2006 | juli-december 2018 |

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Oostenrijk heeft Johannes Hahn aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor het Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Oostenrijk

Europees Economisch en Sociaal Comité

Oostenrijk heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité . Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Oostenrijk heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Oostenrijk houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Oostenrijkse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Oostenrijk?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald.  Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers voor Oostenrijk voor 2018 

  • Totale EU-bestedingen in Oostenrijk: 1,953 miljard euro
    (0,51% van de omvang van de Oostenrijkse economie)
  • Totale bijdrage aan de EU-begroting: 3,277 miljard euro
    (0,85 % van de omvang van de Oostenrijkse economie)

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Oostenrijk

Het geld dat Oostenrijk bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Oostenrijk

Back to top