Europese Unie

Oostenrijk

In het kort

Hoofdstad: 

Wenen

Oppervlakte: 

83 879 km²

Bevolking: 

8 690 076 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

2,2 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

349,493 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Duits

Staatsbestel: 

parlementaire federale republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

18

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja, Oostenrijk maakt deel uit van het Schengengebied sinds 1 december 2007.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1995

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Oostenrijk

Oostenrijk is een grotendeels bergachtig land aan de oostelijke rand van de Alpen. Deze bergketen domineert het westen en het zuiden van Oostenrijk. De oostelijke deelstaten van het land liggen in de Donauvlakte.

De belangrijkste sectoren van de Oostenrijkse economie waren in 2015 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (22,9 %), industrie (21,9 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,4 %).

Oostenrijk exporteert vooral naar Duitsland, de VS en Italië, en importeert vooral uit Duitsland, Italië en Zwitserland.

Oostenrijk in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 18 Oostenrijkse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Oostenrijk

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Oostenrijkse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Oostenrijk:

juli-december 1998 | januari-juni 2006 | juli-december 2018

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Oostenrijk heeft Johannes Hahn aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor het Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Oostenrijk

Europees Economisch en Sociaal Comité

Oostenrijk heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Oostenrijk heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Oostenrijk houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Oostenrijkse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Oostenrijk?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Oostenrijk in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Oostenrijk: 1,787 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Oostenrijkse bruto nationaal inkomen (bni): 0,53 %
  • Totale Oostenrijkse bijdrage aan de EU-begroting: 2,529 miljard EUR
  • Oostenrijkse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,75 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Oostenrijk

Het geld dat Oostenrijk bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Oostenrijk.

Praktische informatie

Back to top