Unjoni Ewrope

L-Awstrija

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Vjenna

Daqs ġeografiku: 

83 879 km²

Popolazzjoni: 

8 690 076 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

2.2 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 349.493 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Ġermaniż

Sistema Politika: 

repubblika federali parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

18

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro sa mill-1 ta' Jannar 1999

Schengen area member: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mid-1 ta' Diċembru 2007.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta'Jannar 1995

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-Presidenzi Awstrijaka

L-Awstrija hija muntanjuża peress li jinsab fit-tarf ta’ lvant tal-Alpi. Din il-medda ta’ muntanji tiddomina l-partijiet tal-punent u n-nofsinhar tal-Awstrija filwaqt li l-provinċji tal-Lvant f’altitudnijiet iżjed baxxi tal-pajjiż huma fil-baċir tad-Danubju.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Awstrija fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (22.9 %), l-industrija (21.9 %) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' xogħol soċjali (17.4 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Awstrija huma l-Ġermanja, l-Istati Uniti u l-Italja, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, l-Italja u l-Iżvizzera.

L-Awstrija fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 18-il membru tal-Parlament Ewropew mill-Awstrija. Skopri min huma dawn il-MEPs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Awstrija

Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom regolarment rappreżentanti mill-gvern Awstrijakk, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenzi Awstrijaka:

Lulju-Diċembru 1998 | Jannar-Ġunju 2006 | Lulju-Diċembru 2018

Presidenza tal-Kunsill tal-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Awstrija għall-Kummissjoni Ewropea hu Johannes Hahn, li hu responsabbli għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u n-Negozjati tat-Tkabbir.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Awstrija

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Awstija għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan il-korp konsultattiv - li jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess - huwa kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, sabiex ikollna idea aħjar tal-bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

L-Awstrija għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Dan il-korp konsultattiv jiġi kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex jiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Rappreżentanza permanenti għall-UE

L-Awstrija tikkomunika mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata lejn l-UE” tal-Awstrija, il-kompitu ewlieni tagħha huw li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi l-Awstrija?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Akbar ma tkun l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas - u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jippruvax iqassam mill-ġdid il-ġid, imma għandu pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

It-tqassim ta’ finanzi tal-Awstrija mal-UE fl-2015: 

  • It-total tal-infiq tal-UE fl-Awstrija: EUR 1.787 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Awstrijak: 0.53 %
  • Il-kontribuzzjoni totali tal-Awtrija fil-baġit tal-UE: EUR 2.529 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Awstrijakka għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha: 0.75 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fl-Awstrija

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mill-Awstrija jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE - bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Awstrija tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Informazzjoni prattika

Back to top