Eiropas Savienība

Austrija

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Vīne

Platība: 

83 879 km²

Iedzīvotāju skaits: 

8 690 076 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

2,2 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

349,493 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

vācu

Valsts iekārta: 

federāla parlamentāra republika

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

18

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 1999. gada 1. janvāra

Schengen area member: 

 Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 1. decembris.

ES dalībvalsts no: 

1995. gada 1. janvāra

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Austrijas prezidentūras posmi

Tā kā Austrija atrodas Alpu kalnu grēdas austrumdaļā, liela daļa tās teritorijas ir kalnaina. Kalnu grēda dominē Austrijas rietumu un dienvidu ainavā, bet zemāk esošie austrumu reģioni atrodas Donavas baseinā.

Svarīgākās Austrijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,9 %), rūpniecība (21,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (17,4 %).

Austrijas galvenie eksporta partneri ir Vācija, ASV un Itālija, bet importē tā galvenokārt no Vācijas, Itālijas un Šveices.

Austrija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 18 deputāti no Austrijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Austrijā

ES Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Austrijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Austrijas prezidentūras posmi:

1998. gada jūlijs – decembris | 2006. gada janvāris – jūnijs | 2018. gada jūlijs–decembris

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Austrijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Johanness Hāns, kura pārziņā ir Eiropas kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs, kuru sauc par pārstāvniecību.

Komisijas pārstāvniecība Austrijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Austrijai ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Austrijai ir 12 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Austrijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Austriju un ES iestādēm. Tās kā “Austrijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Austrija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Austrijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Austrijā: 1,787 miljardi EUR;
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Austrijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,53 %;
  • Austrijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 2,529 miljardi EUR;
  • Austrijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI: 0,75 %. 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Austrijā

Nauda, ko Austrija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Austrijā.

Praktiska informācija

Back to top