Europos Sąjunga

Austrija

Austrija

Apžvalga

Austrijos vėliava

Politinė sistema

Austrija yra parlamentinė federacinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – kancleris, o valstybės vadovas – prezidentas. Šalį sudaro 9 žemės (Bundesländer).  Vykdomosios valdžios galias turi ir regioninės vyriausybės, ir federalinė vyriausybė. Federalinį parlamentą sudaro du rūmai: tiesiogiai renkami Žemesnieji rūmai (Nationalrat) ir Aukštesnieji rūmai (Bundesrat), kuriuos renka regioniniai parlamentai.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Austrijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,9 %), pramonė (22 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,3 %).

Prekyba ES viduje sudaro 71 % viso Austrijos eksporto (į Vokietiją – 30 %, Italiją – 6 % ir Slovakiją – 5 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas – 6 % ir Šveicariją – 5 %.

78 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 41 %, Italijos – 6 % , Čekijos ir Nyderlandų – po 4 %), o iš už ES ribų – 4 % iš Šveicarijos ir 3 % – iš Kinijos.

Austrija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Austrijai atstovauja 19 narių. Sužinokite daugiau apie juos.

Europos Parlamento biuras Austrijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Austrijos vyriausybės atstovai, atsižvelgiant į nagrinėjamą politikos sritį.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Austrijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1998 m. liepos–gruodžio mėn. | 2006 m. sausio–birželio mėn. | 2018 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirta šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Austrijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Johannesas Hahnas, atsakingas už biudžetą ir administravimą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Austrijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Austrijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Austrijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Austrija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Austrijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Austrija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Austrijos duomenys 

  • Bendra ES išlaidų Austrijoje suma – 1,953 mlrd. EUR
    (atitinka 0,51 proc. Austrijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 3,277 mlrd. EUR
    (atitinka 0,85 proc. Austrijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Austrijoje

Austrijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Austrijai.

Back to top