Europos Sąjunga

Austrija

Apžvalga

Sostinė: 

Viena

Plotas: 

83 879 km²

Gyventojų sk.: 

8 690 076 (2016  m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

2,2 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

349,493 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

vokiečių

Politinė sistema: 

 parlamentinė federacinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

18

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 1 d.

ES valstybė narė nuo: 

1995 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Austrijos pirmininkavimo Tarybai datos

Austrija – kalnuota šalis, esanti rytiniame Alpių masyvo pakraštyje. Alpių kalnų grandinės driekiasi vakarinėje ir pietinėje šalies dalyje, o rytinių provincijų reljefas žemesnis – jos priklauso Dunojaus baseinui.

Svarbiausi Austrijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,9 %), pramonė (21,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,4 %).

Pagrindinės Austrijos eksporto partnerės yra Vokietija, JAV ir Italija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Italija ir Šveicarija.

Austrija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Austrijai atstovauja 18 narių.

Europos Parlamento biuras Austrijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Austrijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Austrijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1998 m. liepos–gruodžio mėn. | 2006 m. sausio–birželio mėn. | 2018 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Austrijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Johannesas Hahnas, atsakingas už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Austrijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Austrijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Austrijai atstovauja 12 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Austrija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Austrijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Austrija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Austrijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Austrijoje – 1,787 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Austrijoje sudaro 0,53 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Austrijos įnašas į ES biudžetą – 2,529 milijardo EUR.
  • Austrijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,75 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Austrijoje

Austrijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Austrijai.

Praktinė informacija

Back to top