Európai Unió

Ausztria

Ausztria

Áttekintés

Ausztria lobogója

Államforma, politikai rendszer

Ausztria parlamentáris szövetségi köztársaság. Az államfő a köztársasági elnök, a szövetségi kormány élén a kancellár áll. Az országot 9 szövetségi tartomány (Bundesland) alkotja.  A végrehajtó hatalmat a szövetségi kormány és a tartományi kormányok együttesen gyakorolják. A szövetségi parlament kétkamarás: az alsóház (Nationalrat) képviselőit közvetlenül, a felsőház (Bundesrat) tagjait pedig a tartományi parlamentek révén választják meg.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban az osztrák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,9%), az ipar (22%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (17,3%).

Az EU-n belüli kereskedelem az osztrák export 71%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 30%-a Németországba, 6%-a Olaszországba, 5%-a pedig Szlovákiába irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az osztrák exporttermékek 6%-a az Egyesült Államokban, 5%-a pedig Svájcban talál vevőre.

Az Ausztriába behozott termékek 78%-a EU-tagországból érkezik (41%-uk Németországból, 6%-uk Olaszországból, 4%-uk Csehországból, és szintén 4%-uk Hollandiából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Svájcból érkező import részaránya 4%, a Kínából behozott termékeké pedig 3%.

Ausztria az EU-ban

Európai Parlament

Ausztria 19 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Ausztriai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az osztrák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az osztrák soros elnökség időszakai:

1998. július–december, 2006. január–június, 2018. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság osztrák tagja Johannes Hahn, aki a költségvetésért és az igazgatásért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Ausztriai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Ausztriának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Ausztriának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Ausztria a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Ausztria a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Ausztria vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Ausztriában: 1,953 milliárd EUR
    (ez az osztrák gazdaság 0,51%-ának felel meg)
  • Ausztria összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,277 milliárd EUR
    (ez az osztrák gazdaság 0,85%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Ausztriában

A tagállamok, így az Ausztria által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Ausztria milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top