Európai Unió

Ausztria

Áttekintés

Főváros: 

Bécs

Terület: 

83 879 km²

Népesség: 

8 690 076 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

2,2 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

349,493 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

német

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris szövetségi köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

18

Pénznem: 

Euró. (Ausztria 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Ausztria 2007. december 1. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1995. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - Az osztrák soros elnökség időszakai

Ausztria természetföldrajzi arculatát az Alpok határozza meg, amelynek keleti hegyláncai a Boden-tótól egészen a magyar határig húzódnak. Ausztria északi részét a Duna szeli át, melynek medencéjét a Csehország felőli oldalon alacsonyabb dombvidék, az Osztrák-gránitfennsík övezi.

2015-ben az osztrák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,9%), az ipar (21,9%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (17,4%).

Ausztria elsősorban Németországba, az Egyesült Államokba és Olaszországba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig sorrendben Németország, Olaszország és Svájc a legfőbb partnere.

Ausztria az EU-ban

Európai Parlament

Ausztria 18 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Ausztria választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Ausztriai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az osztrák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az osztrák soros elnökség időszakai:

1998. július–december, 2006. január–június, 2018. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság osztrák tagja Johannes Hahn, aki az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Ausztriai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Ausztriának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Ausztriának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Ausztria a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Ausztria a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Ausztria vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Ausztriában: 1,787 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás az osztrák bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,53 %
  • Ausztria összes befizetése az uniós költségvetésbe: 2,529 milliárd EUR
  • Ausztriának az uniós költségvetésbe történő befizetései az osztrák GNI-hez viszonyítva: 0,75 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Ausztriában

A tagállamok, így az Ausztria által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Ausztria milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top