Europska unija

Austrija

Pregled

Glavni grad: 

Beč

Površina: 

83 879 km²

Broj stanovnika: 

8 690 076 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

2,2 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

349,493 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

njemački

Politički sustav: 

federalna parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

18

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 1. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1995.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi austrijskog predsjedanja

Austrija je pretežno brdovita zemlja zahvaljujući svojem položaju na istočnom kraju Alpi. Taj planinski lanac dominira zapadnim i južnim dijelovima Austrije dok su istočne niže pokrajine smještene u dunavskom slivu.

Najvažniji sektori austrijskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,9 %), industrija (21,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,4 %).

Najvažniji izvozni partneri Austrije jesu Njemačka, SAD i Italija, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Italija i Švicarska.

Austrija u Europskoj uniji

Europski parlament

Austrija ima 18 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Austriji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici austrijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi austrijskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1998. | siječanj – lipanj 2006. | srpanj – prosinac 2018.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Johannes Hahn povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Austrija, a zadužen je za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Austriji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Austrija ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Austrija ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Austrija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća austrijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Austrija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Austrije i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Austriji: 1,787 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Austriji izražena kao postotak austrijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,53 %
  • ukupni doprinos Austrije proračunu EU-a: 2,529 milijardi EUR
  • doprinos Austrije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,75 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Austriji financira EU

Novcem koji Austrija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Austriju.

Praktične informacije

Back to top