Euroopan Unioni

Itävalta

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Wien

Pinta-ala: 

83 879 km²

Väkiluku: 

8 690 076 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

2,2 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

349,493 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

saksa

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen liittotasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

18

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Itävalta on kuulunut Schengen-alueeseen 1.12.2007 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1995

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Itävalta sijaitsee Alppien itäpäässä, ja suuri osa sen pinta-alasta on vuoristoista. Alpit hallitsevat maan länsi- ja eteläosia, kun taas itäosat sijaitsevat Tonavan laaksossa.

Itävallan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (22,9 %), teollisuus (21,9 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,4 %).

Itävallan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Yhdysvallat ja Italia ja tuontimaat Saksa, Italia ja Sveitsi.

Itävalta EU:ssa

Euroopan parlamentti

Itävallalla on 18 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Itävallan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Itävallan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Itävallan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1998 | tammikuu–kesäkuu 2006 | heinäkuu–joulukuu 2018

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Itävallasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Johannes Hahn, jonka vastuualueena on Euroopan naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Itävallan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Itävallalla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Itävallalla on 12 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Itävalta pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Itävalta antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Itävallan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Itävallassa: 1,787 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Itävallan bruttokansantuloon: 0,53 %
  • Itävallan maksut EU:n talousarvioon: 2,529 miljardia EUR
  • Itävallan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,75 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Itävallassa

Itävallan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Itävallassa).

Käytännön tietoa

Back to top