Euroopa Liit

Austria

Ülevaade

Pealinn: 

Viin

Pindala: 

83 879 km²

Rahvaarv: 

8 690 076 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

2,2 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

349,493 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

saksa

Poliitiline süsteem: 

föderaalne parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1995

Kohti Euroopa Parlamendis: 

18

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengeni ala liige: 

 Jah, Austria on Schengeni ala liige alates 1. detsembrist 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Austrisa eesistumise perioodid

Oma asukoha tõttu Alpide idaservas on Austria peamiselt mägine riik. See mäeahelik domineerib Austria lääne- ja lõunaosa. Madalamal asuvad idapoolsed liidumaad paiknevad aga Doonau jõgikonnas.

Austria majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (22,9 %), tööstus (21,9 %) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,4 %).

Austria peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Ameerika Ühendriigid ja Itaalia ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Itaalia ja Šveits.

Austria ELis

Euroopa Parlament

Austriast on Euroopa Parlamenti valitud 18 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Austrias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Austria valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Austrisa eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1998 | jaanuar–juuni 2006 | juuli–detsember 2018

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Austria poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Johannes Hahn, kelle vastutusalaks on Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Austrias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Austrial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Austrial on Euroopa Regioonide Komitees 12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Austria suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Austria nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Austria rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Austria rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Austrias – 1,787 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Austria kogurahvatulust – 0,53 %
  • Austria kogupanus ELi eelarvesse – 2,529 miljardit EUR
  • Austria poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,75 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Austrias

Rahalised vahendid, mida Austria maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Austria ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave