Den Europæiske Union

Østrig

Østrig

Oversigt

Det østrigske flag

Politisk system

Østrig er en føderal parlamentarisk republik med en regeringschef – kansleren – og et statsoverhoved – præsidenten. Landet består af 9 delstater (Bundesländer).  Både de regionale og de føderale myndigheder har udøvende magt. Det føderale parlament består af 2 kamre: Nationalrådet (Nationalrat), som vælges direkte, og Forbundsrådet (Bundesrat), som vælges af de regionale parlamenter.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den østrigske økonomi i 2018 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (22,9 %), industri (22 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,3 %).

71 % af Østrigs eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 30 %, Italien: 6 % og Slovakiet: 5 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (6 %) og Schweiz (5 %).

For importens vedkommende stammer 78 % fra andre EU-lande (Tyskland: 41 %, Italien: 6 % og Tjekkiet og Nederlandene: 4 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Schweiz (4 %) og Kina (3 %).

Østrig i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 19 østrigske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Østrig

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den østrigske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for østrigske formandskaber:

Juli-december 1998 | januar-juni 2006 | juli-december 2018

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Østrig har udpeget Johannes Hahn som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for budget og administration.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Østrig

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Østrig har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Østrig har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Østrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den har ligesom den østrigske EU-ambassade til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Østrig?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Østrig:

  • EU's samlede udgifter i Østrig: 1,953 milliarder euro
    (svarer til 0,51 % af Østrigs økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 3,277 milliarder euro
    (svarer til 0,85 % af Østrigs økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Østrig

De penge, som Østrig betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Østrig drager fordel af EU-finansiering.

Back to top