Europæiske Union

Østrig

Oversigt

Hovedstad: 

Wien

Areal: 

83 879 km²

Befolkning: 

8 690 076 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

2,2 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

349,493 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Tysk

Styreform: 

Parlamentarisk forbundsrepublik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

18

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden: 1. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1995

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for østrigske formandskaber

Østrig er med sin beliggenhed på den østlige side af Alperne et overvejende bjergrigt land. Alperne dominerer den vestlige og sydlige del af landet, hvorimod de lavtliggende østlige provinser ligger i Donau-bassinet.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den østrigske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (22,9 %), industri (21,9 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,4 %).

Østrigs største eksportpartnere er Tyskland, USA og Italien, mens dets største importpartnere er Tyskland, Italien og Schweiz.

Østrig i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 18 østrigske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Østrig

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den østrigske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for østrigske formandskaber:

Juli-december 1998 | Januar-juni 2006 | Juli-december 2018

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Østrig har udnævnt Johannes Hahn som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Østrig

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Østrig har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og den sociale situation i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Østrig har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Østrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den har ligesom den østrigske EU-ambassade til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Østrig, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Opdeling af Østrigs finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Østrig: 1,787 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Østrigs bruttonationalindkomst (BNI): 0,53 %
  • Samlet østrigsk bidrag til EU-budgettet: 2,529 mia. euro
  • Østrigs bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,75 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Østrig

De penge, som Østrig betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande - f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Østrig.

Praktiske oplysninger

Back to top