Европейски съюз

Австрия

Преглед

Столица: 

Виена

Площ: 

83 879 km²

Население: 

8 690 076 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

2,2 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

349,493 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

немски

Политическа система: 

федерална парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

18

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

 Да, член на Шенгенското пространство от: 1 декември 2007 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1995 г.

Председателство на Съвета: 

Австрия е предимно планинска държава, тъй като е разположена в източната част на Алпите. Планинските вериги обхващат западната и южната част на страната, докато в източната си част тя е покрита от равнини по поречието на река Дунав.

Най-важните сектори на австрийската икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството (22,9%), промишлеността (21,9%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,4%).

Австрия изнася най-много стоки за Германия, САЩ и Италия, а най-много внася от Германия, Италия и Швейцария.

Австрия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 18 членове от Австрия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Австрия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на австрийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на австрийското председателство:

юли — декември 1998 г. януари — юни 2006 г. юли — декември 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Австрия комисар в Европейската комисия е Йоханес Хан, който отговаря за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Австрия

Европейски икономически и социален комитет

Австрия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Австрия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Австрия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Австрия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Австрия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Австрия с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,787 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Австрия: 0,53 %
  • Обща вноска на Австрия в бюджета на ЕС: 2,529 милиарда EUR
  • Вноска на Австрия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,75 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Австрия

Средствата, които Австрия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Австрия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top