European Union website, the official EU website

Att bli medlem i EU

Att bli EU-medlem är ett komplicerat förfarande som tar lång tid. När det ansökande landet väl uppfyller villkoren för medlemskap måste det införa EU:s lagstiftning på alla områden.

Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan ansöka om att gå med i EU. De här villkoren kallas Köpenhamnskriterierna. Landet ska bland annat ha en fungerande marknadsekonomi, vara en stabil demokrati, följa rättsstatsprincipen, införa alla EU-regler och vara berett att införa euron.

Ett land som vill gå med i EU skickar en medlemsansökan till ministerrådet, som ber kommissionen att bedöma om landet klarar att uppfylla villkoren för medlemskap. Om kommissionen ställer sig positiv måste rådet sedan enas om ett förhandlingsmandat. Medlemskapsförhandlingarna inleds därefter formellt. Man behandlar ett område i taget.

På grund av den enorma mängd EU-regler som kandidatländerna måste anta som nationell lag, tar det lång tid att avsluta förhandlingarna. Kandidatländerna får ekonomiskt, administrativt och tekniskt stöd under den här s.k. föranslutningsperioden.