European Union website, the official EU website

Pristop k EU

Postopek za članstvo v EU je zapleten in dolgotrajen. Ko država kandidatka izpolni pogoje za članstvo, mora na vseh področjih izvajati pravila in predpise EU.

Država, ki izpolnjuje pogoje za članstvo, lahko predloži prošnjo za članstvo. Ti pogoji, t.i. københavnska merila, zajemajo tržno gospodarstvo, demokracijo in pravno državo ter izvajanje celotne zakonodaje EU, vključno z enotno valuto.

Država, ki se želi pridružiti EU, prošnjo predloži Svetu, ki Evropsko komisijo prosi za pripravo uradnega mnenja. V njem oceni sposobnost države prosilke glede izpolnjevanja københavnskih meril. Če je mnenje Komisije pozitivno, Svet odloči o pogajalskih pooblastilih in pogajanja po posameznih področjih se lahko uradno začnejo.

Zaradi obsežnega prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo so pogajanja zelo dolgotrajna. EU državam kandidatkam v predpristopnem obdobju zagotavlja finančno, administrativno in tehnično pomoč.