European Union website, the official EU website

Sħubija mal-UE

Biex issir membru tal-UE trid tgħaddi minn proċedura kumplessa li ma ssirx mil-lum għal għada. Ladarba l-pajjiż applikant jilħaq il-kundizzjonijiet għas-sħubija, għandu jimplimenta r-regoli u r-regolamenti tal-UE fl-oqsma kollha.

Kwalunkwe pajjiż li jissodisfa l-kundizzjonijiet għas-sħubija jista' japplika. Dawn il-kundizzjonijiet huma magħrufa bħala l-"kriterji ta' Kopenħagen" u jinkludu ekonomija ta' suq ħieles, demokrazija stabbli u stat tad-dritt, u l-aċċettazzjoni tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE, inkluża l-ewro.

Pajjiż li jixtieq jissieħeb mal-UE jissottometti applikazzjoni lill-Kunsill, li jistaqsi lill-Kummissjoni biex tevalwa l-kapaċità tal-applikant biex jilħaq il-kriterji ta' Kopenħagen. Jekk il-Kummissjoni toħroġ opinjoni pożittiva, il-Kunsill imbagħad irid jaqbel fuq mandat ta' negozjar. In-negozjati mbagħad jinfetħu formalment fuq bażi ta' suġġett suġġett.

Minħabba l-volum kbir tar-regoli u r-regolamenti tal-UE li kull pajjiż kandidat għandu jadotta bħala liġi nazzjonali, in-negozjati jieħdu ħafna żmien. Il-kandidati huma appoġġati finanzjarjament, amministrattivament u teknikament matul dan il-perjodu ta' qabel l-adeżjoni.