European Union website, the official EU website

Stojimas į ES

Tapimas ES nare yra sudėtinga procedūra, kuri šiek tiek užtrunka. Kai paraišką tapti ES nare pateikusi valstybė tenkina narystės sąlygas, ji privalo įgyendinti ES taisykles ir reglamentus visose srityse.

Paraišką pateikti gali bet kuri narystės ES sąlygas tenkinanti valstybė. Šios sąlygos (vadinamieji Kopenhagos kriterijai) – tai laisvosios rinkos ekonomika, tvirta demokratija, teisinė valstybė, sutikimas taikyti visus ES teisės aktus, įsivesti eurą ir kt.

Į ES pageidaujanti stoti valstybė pateikia narystės ES paraišką Tarybai, kuri paprašo Komisijos įvertinti, ar ta valstybė gali atitikti Kopenhagos kriterijus. Jei Komisija mano, kad taip, Taryba privalo susitarti dėl derybų įgaliojimų. Tada atitinkamais klausimais oficialiai pradedamos derybos.

Dėl didžiulės ES taisyklių ir reglamentų, kuriuos kiekviena šalis kandidatė privalo priimti kaip nacionalinę teisę, apimties derybos trunka netrumpai. Šiuo pasirengimo narystei laikotarpiu šalys kandidatės yra remiamos finansiškai, joms teikiama administracinė ir techninė pagalba.