European Union website, the official EU website

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Az EU-hoz történő csatlakozás nem egyik napról a másikra történik: összetett folyamatról van szó. A tagság feltételeit teljesítő, csatlakozni kívánó országnak valamennyi területen alkalmaznia kell az uniós szabályokat és rendeleteket.

Valamennyi olyan ország kérheti felvételét az EU-ba, amely teljesíti a tagság feltételeit. A koppenhágai kritériumokként emlegetett feltételek közé tartozik a szabad piacgazdaság, stabil demokrácia és jogállamiság megléte, valamint hogy a tagállamok elfogadják az uniós jogszabályokat, ideértve az euró bevezetésének kötelezettségét.

A csatlakozni kívánó országnak be kell nyújtania csatlakozási kérelmét a Tanácshoz. A Tanács ezután felkéri a Bizottságot, hogy készítsen értékelést arról, milyen mértékben tudja teljesíteni az adott ország a koppenhágai kritériumokat. Kedvező vélemény esetén a Tanácsnak tárgyalási megbízásról kell döntést hoznia. Ezután hivatalosan is megkezdődnek a más-más témakörökre összpontosító tárgyalások.

A tárgyalások hosszú ideig tartanak, mert a tagjelölt országoknak nemzeti jogrendjükbe kell ültetniük az uniós jogszabályok sokaságát. A csatlakozás előtti időszak alatt az EU pénzügyi, adminisztratív és technikai segítséget nyújt ezeknek az országoknak.