European Union website, the official EU website

Pristupanje EU-u

Pristupanje Europskoj uniji složen je i dugotrajan postupak. Kada država pristupnica ispuni uvjete za članstvo, mora primijeniti pravila i propise EU-a u svim područjima.

Za članstvo u EU-u može se prijaviti svaka zemlja koja zadovoljava uvjete za članstvo. Ti su uvjeti poznati pod nazivom „Kopenhaški kriteriji“ i uključuju tržišno gospodarstvo, stabilnu demokraciju i vladavinu prava te prihvaćanje cijelog zakonodavstva EU-a, uključujući euro.

Zemlja koja želi pristupiti EU-u podnosi zahtjev za članstvo Vijeću koje potom od Komisije traži mišljenje o tome je li država podnositeljica zahtjeva sposobna ispuniti Kopenhaške kriterije. Ako je mišljenje Komisije pozitivno, Vijeće treba prihvatiti pregovarački okvir. Pregovori se zatim službeno odvijaju po poglavljima.

Zbog velike količine zakona i propisa EU-a koje svaka država kandidatkinja mora prihvatiti u svoje zakonodavstvo, za dovršenje pregovora treba vremena. Tijekom tog pretpristupnog razdoblja kandidati primaju financijsku, administrativnu i tehničku podršku.