European Union website, the official EU website

EU:n jäseneksi liittyminen

EU:n jäseneksi liittyminen

EU:n jäseneksi liittyminen on monimutkainen ja aikaavievä menettely. Kun hakijamaa on täyttänyt jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön EU:n lainsäädäntö kaikilla aloilla.

Jokainen maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset, voi hakea EU-jäsenyyttä. Näitä edellytyksiä kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Niihin kuuluu toimiva markkinatalous, vakaa demokratia ja oikeusvaltio sekä kaiken EU-lainsäädännön hyväksyminen, myös eurovaluutan suhteen.

Kun maa haluaa liittyä EU:hun, se esittää jäsenyyshakemuksen neuvostolle, joka pyytää komissiota arvioimaan maan kykyä täyttää Kööpenhaminan arviointiperusteet. Jos komission lausunto on myönteinen, neuvosto päättää neuvotteluvaltuuksista. Neuvottelut avataan tämän jälkeen virallisesti aloittain.

Koska kunkin ehdokasmaan on saatettava valtava määrä EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään, neuvotteluihin kuluu paljon aikaa. Ehdokasmaat saavat liittymistä edeltävänä aikana taloudellista, hallinnollista ja teknistä tukea.