European Union website, the official EU website

Optagelse i EU

For at blive medlem af EU skal man igennem en kompliceret procedure, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når et ansøgerland opfylder betingelserne for medlemskab, skal det gennemføre EU's regler på alle områder.

Ethvert land, der opfylder betingelserne for medlemskab, kan ansøge. Disse betingelser er kendt som "Københavnskriterierne" og omfatter overholdelse af principperne om fri markedsøkonomi, stabilt demokrati og retsstat, og landet må desuden indføre alle EU's regler, herunder på sigt også euroen.

Et land, der ønsker at blive optaget i EU, skal indgive en ansøgning om medlemskab til Rådet, som så beder Kommissionen vurdere, om ansøgeren er i stand til at opfylde Københavnskriterierne. Hvis Kommissionens udtalelse er positiv, skal Rådet blive enigt om et forhandlingsmandat. Derefter indledes forhandlingerne formelt emne for emne.

På grund af den meget store mængde af EU-regler, hvert ansøgerland skal indføre i sin nationale lovgivning, tager det lang tid at gennemføre forhandlingerne. Ansøgerne modtager finansiel, administrativ og teknisk bistand under denne førtiltrædelsesperiode.