European Union website, the official EU website

Nové členské státy EU

Nové členské státy EU

Příprava na vstup do Unie je složitá procedura, která většinou trvá několik let. Jakmile kandidátská země splňuje podmínky členství, musí do svého právního systému provést předpisy EU ve všech oblastech politiky.

Žádost o vstup do Unie může podat kterákoli země, která splňuje podmínky členství. Tato tzv. „kodaňská kritéria“ zahrnují tržní ekonomiku, stabilní demokratický systém, právní stát a přijetí veškerých právních předpisů EU, včetně výhledového přijetí eura.

Země, která chce do Unie vstoupit, podá žádost o členství Evropské radě. Ta požádá Evropskou komisi, aby zhodnotila připravenost této země ke splnění kodaňských kritérií. Pokud je stanovisko Komise kladné, dohodne se Rada na mandátu k vyjednávání. Během jednání se postupně projednávají jednotlivé oblasti.

Trvají většinou velmi dlouho, protože každá kandidátská země musí do svého práva provést ohromné množství pravidel a předpisů EU. Během tohoto předvstupního období se kandidátské zemi poskytuje finanční, administrativní a technická pomoc.