Európai Unió

Az EU ügynökségei és más szervei

Az EU ügynökségei és más szervei

Az EU ügynökségei az uniós intézményektől független, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyeket az uniós jog alapján, meghatározott feladatok elvégzése céljából hoztak létre.

Az uniós ügynökségek típusai

Decentralizált ügynökségek

A decentralizált ügynökségek az uniós szakpolitikák végrehajtásában működnek közre. Technikai és tudományos szakértői bázisuk – mely az uniós intézmények, illetve a tagállami hatóságok szakembereinek tudására épít – az EU és a tagállami kormányok közötti együttműködést segíti. EU-szerte működnek decentralizált ügynökségek, melyek határozatlan időre jönnek létre.

További információk a decentralizált ügynökségekről

A közös biztonság- és védelempolitika keretében működő ügynökségek

Ezeket az ügynökségeket speciális technikai, tudományos és irányítási feladatok végrehajtása céljából hozták létre az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának keretében.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek, melyeket az Európai Bizottság meghatározott időtartamra hoz létre, irányítási feladatokat látnak el az uniós programok végrehajtásával kapcsolatban.

EURATOM-ügynökségek és -szervek

Ezek az ügynökségek az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom-Szerződés) célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják. Ezek a célkitűzések a következők: a nukleáris energia békés célokra történő felhasználására irányuló tagállami kutatási programok összehangolása, az atomenergia felhasználásához szükséges ismeretek, infrastruktúra és finanszírozás biztosítása, továbbá gondoskodás arról, hogy az atomenergia-ellátás mennyiségileg megfelelő és biztonságos legyen.

Egyéb szervezetek

Ebbe a kategóriába tartoznak az uniós programok keretében létrehozott szervek, illetve az Európai Bizottság és az ágazati szereplők között létrejövő köz-magán társulások.

Back to top