an tAontas Eorpach

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh

Is comhlachtaí ar leithligh ó institiúidí an Aontais Eorpaigh iad gníomhaireachtaí seo an Aontais Eorpaigh – eintitis dhlíthiúla ar leithligh a cuireadh ar bun le cúraimí sonracha a chomhlíonadh faoi dhlí an Aontais.

Na cineálacha gníomhaireachtaí

Gníomhaireachtaí díláraithe

Rannchuidíonn gníomhaireachtaí díláraithe le beartais an Aontais a chur i bhfeidhm. Tacaíonn siad freisin leis an gcomhar idir an tAontas agus rialtais náisiúnta trí shaineolas teicniúil agus speisealtóra a chomhthiomsú ó institiúidí an Aontais agus ó údaráis náisiúnta araon. Cuirtear gníomhaireachtaí díláraithe ar bun ar feadh tréimhse éiginnte ama agus tá siad lonnaithe ar fud an Aontais.

Tuilleadh eolais faoi ghníomhaireachtaí díláraithe

Gníomhaireachtaí faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta

Tá gníomhaireachtaí curtha ar bun chun cúraimí teicniúla, eolaíochta agus bainistíochta ar leith a dhéanamh faoi chuimsiú an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta.

Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

Cuireann an Coimisiún Eorpach gníomhaireachtaí feidhmiúcháin ar bun ar feadh tréimhse teoranta ama chun cúraimí sonracha a bhainistiú a bhaineann le cláir an Aontais.

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí EURATOM

Bunaíodh iad seo chun tacú le haidhmeanna an Chomhphobail Eorpaigh d'Fhuinneamh Adamhach (EURATOM), arb iad: cláir náisiúnta um thaighde ar fhuinneamh núicléach a chomhordú agus, chun críoch síochánta eolas, infrastruchtúr agus maoiniú a chur ar fáil don fhuinneamh núicléach agus soláthairtí fuinnimh núicléach leordhóthanacha agus slána a chinntiú.

Eagraíochtaí eile

I measc eagraíochtaí eile tá comhlachtaí a bunaíodh mar chuid de chláir an Aontais agus comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha idir an Coimisiún Eorpach agus lucht tionscail.

Back to top