Euroopan Unioni

EU:n virastot ja erilliselimet

EU:n virastot ja erilliselimet

EU:n virastot ja erilliselimet toimivat EU:n varsinaisista toimielimistä erillään. Kukin niistä on itsenäinen oikeushenkilö, joka on EU-lainsäädännöllä perustettu hoitamaan tiettyjä tehtäviä.

Virastojen tehtävät

Hajautetut virastot

Hajautetut virastot tukevat eri alojen politiikan täytäntöönpanoa. Virastot myös tuovat yhteen EU-elinten ja kansallisten viranomaisten teknisiä ja erityisasiantuntijoita ja tukevat EU:n ja EU-maiden hallitusten välistä yhteistyötä. Erillisvirastojen toimiaikaa ei ole määritelty. Virastot sijaitsevat eri EU-maissa.

Lisätietoa hajautetuista virastoista

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluvat virastot

Nämä virastot on perustettu hoitamaan EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvia teknisiä, tieteellisiä ja hallinnointitehtäviä.

Toimeenpanovirastot

Toimeenpanovirastot ovat Euroopan komission määräajaksi perustamia virastoja, jotka auttavat komissiota EU-ohjelmien hallinnointitehtävissä.

Euratom-sopimukseen perustuvat virastot ja laitokset

Euratom-sopimukseen perustuvien elinten tehtävänä on edistää seuraavia Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen tavoitteita: ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvien kansallisten tutkimusohjelmien koordinointi; ydinenergia-alan osaamisen levittäminen ja rahoituksen myöntäminen; ydinenergiainfrastruktuurihankkeet; ydinenergiatuotannon riittävyyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Muut organisaatiot

Muihin organisaatioihin kuuluu elimiä, jotka on perustettu osana EU-ohjelmia sekä Euroopan komission ja eri alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

Back to top