Evropská unie

Agentury a ostatní subjekty EU

Agentury a ostatní subjekty EU

Agentury EU se od institucí a orgánů EU liší — jedná se o samostatné právní subjekty zřízené za účelem provedení konkrétních úkolů podle práva EU.

Typ agentur

Decentralizované agentury

Decentralizované agentury přispívají k provádění politik EU. Rovněž přispívají k rozvoji spolupráce mezi orgány EU a členskými zeměmi – sdružují totiž technické a odborné dovednosti pracovníků institucí EU i vnitrostátních orgánů. Decentralizované agentury se zřizují na dobu neurčitou a sídlí v různých členských státech Unie.

Další informace o decentralizovaných agenturách

Agentury v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky

Tyto agentury byly zřízeny, aby plnily konkrétní technické, vědecké a řídicí úkoly v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky.

Výkonné agentury

Výkonné agentury zřizuje Evropské komise na dobu určitou a pověřuje je řízením konkrétních úkolů souvisejících s programy EU.

EURATOM – agentury a ostatní orgány

Důvodem jejich zřízení bylo přispívat k plnění cílů stanovených Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM), tedy ke koordinaci vnitrostátních výzkumných programů jaderné energie pro mírové účely, k poskytování informací, infrastruktury a financování jaderné energie a k zajištění dostatečných a bezpečných dodávek jaderné energie

Ostatní organizace

Mezi tyto organizace patří subjekty zřízené jako součást programů EU a partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou komisí a danými odvětvími.

Back to top