Europeiska Unionen

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Översikt

 • Uppgift: Se till att krisdrabbade banker rekonstrueras och avvecklas på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i berörda EU-länder och övriga länder
 • Ordförande: Elke König
 • Partner: Europaparlamentet, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten och nationella resolutionsmyndigheter
 • Inrättad: Januari 2015
 • Antal anställda: Byrån är fortfarande under uppbyggnad (Målet är högst 300 anställda till början av 2017)
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Gemensamma resolutionsnämnden

Gemensamma resolutionsnämnden är den nya bankunionens myndighet med uppgift att rekonstruera krisdrabbade banker. Den är en viktig del av bankunionen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Nämnden ska se till att krisdrabbade banker rekonstrueras och avvecklas på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i berörda EU-länder och övriga länder.

Verksamhet

Huvuduppgifterna är följande:

 • Fastställa standardiserade regler och förfaranden för att rekonstruera finansinstitut.
 • Fatta beslut om rekonstruktion inom bankunionen enligt ett standardförfarande för att bibehålla marknadens förtroende.
 • Fastställa trovärdiga och genomförbara arrangemang för rekonstruktion och avveckling.
 • Få bort hinder för rekonstruktion för att bidra till ett säkrare banksystem i Europa.
 • Minimera rekonstruktionskostnaderna och undvika värdeförstörelse om det inte behövs för att uppnå rekonstruktionsmålen.
 • Gagna skattebetalare, banker och insättare.
 • Främja finansiell och ekonomisk stabilitet i hela EU.

Arbetssätt

Nämnden samlas i verkställande sessioner och plenarsessioner. Omröstningsreglerna vid varje session ska se till att alla länders intressen tas till vara samtidigt som man fattar effektiva beslut på EU-nivå.

Verkställande sessioner – nämnden förbereder och fattar beslut om att rekonstruera eller avveckla enskilda banker, beslut om att använda resolutionsfonden och beslut om nationella åtgärder. Mötesdeltagarna är

 • ordföranden
 • vice ordföranden
 • de fyra permanenta ledamöterna
 • myndighetsföreträdare från det land där banken är baserad.

Deltagarna fattar rekonstruktionsbeslut med bidrag på upp till 5 miljarder euro från resolutionsfonden.

Plenarsessioner – nämnden fattar rekonstruktionsbeslut med bidrag på över 5 miljarder euro från resolutionsfonden.

Resolutionsnämnden har ett nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, vars huvuduppgift är att införa enhetliga tillsynsregler för finansinstitut i EU. Bankmyndigheten främjar också enhetliga tillsynsmetoder och bedömer risker och sårbarhet i EU:s banksektor.

Målgrupper

Resolutionsnämnden kommer att kunna agera snabbt för att på ett lämpligt och proportionerligt sätt rekonstruera och avveckla banker i euroländerna. Målet är att undvika framtida räddningsinsatser och lägga ansvaret för rekonstruktion och avveckling på bankerna, så att kostnaden för skattebetalarna och realekonomin blir så låg som möjligt.

 

Kontaktuppgifter till

Gemensamma resolutionsnämnden(SRB)

Kontaktuppgifter till

Adress

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top