Evropska unija

Enotni odbor za reševanje (SRB)

Enotni odbor za reševanje (SRB)

Pregled

 • Naloga: Odbor skrbi za urejeno reševanje bank v težavah s kar najmanjšimi posledicami za gospodarstvo in javne finance sodelujočih in drugih držav EU.
 • Predsednica: Elke König
 • Partnerji: Evropski parlament, Evropska komisija, Evropska centralna banka, nacionalni organi za reševanje bank, evropski bančni organ
 • Ustanovitev: januar 2015
 • Število zaposlenih: Odbor je še v ustanovitveni fazi, končni cilj je 300 zaposlenih na začetku let 2017
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Enotni odbor za reševanje

Enotni odbor za reševanje je novi organ evropske bančne unije. Ta ključni organ bančne unije in enotnega mehanizma za reševanje skrbi za urejeno reševanje bank v težavah s kar najmanjšimi posledicami za gospodarstvo in javne finance sodelujočih in drugih držav EU.

Naloge

Glavne naloge odbora so:

 1. priprava standardnih pravil in postopkov za reševanje bank
 2. odločanje o reševanju bank v bančni uniji po standardnem postopku, kar ohranja zaupanje trgov
 3. priprava verodostojnih in izvedljivih shem reševanja bank
 4. odstranitev ovir za reševanje bank in s tem večja varnost bančnega sistema v Evropi
 5. zmanjšanje stroškov reševanja in preprečitev znižanja vrednosti, razen kadar je to potrebno za cilje reševanja banke
 6. zagotavljanje ključnih koristi za davkoplačevalce, banke in bančne komitente
 7. uveljavljanje finančne in gospodarske stabilnosti v EU

Delovanje

Odbor dela v dveh sestavih – izvršnem in plenarnem. Pravila glasovanja vsakega sestava zagotavljajo ravnotežje med potrebo, da se upoštevajo interesi vseh držav, in potrebo, da se na ravni EU sprejemajo učinkovite odločitve.

Izvršni sestav odbora: sprejema ključne odločitve glede priprave in izvedbe reševanja posamezne banke, tudi glede uporabe sredstev sklada, ter sklepe o ukrepih, ki jih morajo izvesti nacionalni organi. V izvršnem sestavu odbora so:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • 4 stalni člani odbora
 • organi države, v kateri ima sedež banka v težavah

Odloča o reševanju posamezne banke, kadar za to potrebna sredstva sklada ne presežejo mejne vrednosti 5 milijard evrov.

Plenarni sestav odbora: odloča o reševanju posamezne banke, kadar za to potrebna sredstva sklada presežejo mejno vrednost 5 milijard evrov.

Enotni odbor za reševanje tesno sodeluje z evropskim bančnim organom, predvsem pri pripravi enotnega evropskega pravilnika o bančništvu, ki bo določil standardna bonitetna pravila za finančne ustanove v EU. Evropski bančni organ spodbuja tudi poenotenje nadzornih praks in ocenjuje tveganja in šibkosti v bančnem sektorju EU.

Koristi

Enotni odbor za reševanje bo lahko s hitrim, ustreznim in sorazmernim ukrepanjem poskrbel za sanacijo in reševanje bank evrskega območja. Naredil naj bi konec reševanju bank z javnimi sredstvi in prenesel breme reševanja na banke, tako da bodo stroški za davkoplačevalce in gospodarstvo kar najmanjši.

 

Kontaktni podatki

Enotni odbor za reševanje(SRB)

Kontaktni podatki

Naslov

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top